Jakub Rolčík

Jakub Rolčík,

analytický chemik

Pracoval na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Zabýval se vývojem a použitím komplexních analytických protokolů pro studium stopových koncentrací biologicky aktivních látek.

Nkdy nebyl členem žádné politické strany ani jiné politické organizace (Pionýr, SSM). Jeho příspěvky v Britských listech vyjadřují jeho osobní názory a postoje a nijak nesouvisejí s názory a postoji jeho zaměstnavatele.


Zemřel v srpnu 2019.