Jakub Rolčík

Jakub Rolčík,

analytický chemik

Pracuje na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Zabývá se vývojem a použitím komplexních analytických protokolů pro studium stopových koncentrací biologicky aktivních látek.

Není a nikdy nebyl členem žádné politické strany ani jiné politické organizace (Pionýr, SSM). Jeho příspěvky v Britských listech vyjadřují jeho osobní názory a postoje a nijak nesouvisejí s názory a postoji jeho zaměstnavatele.