Oldřich Průša

JUDr. Oldřich Průša

nar. 1953

Zabývá se problematikou mnohostranné obchodní politiky, vztahů k WTO a EU, otázkami globalizace.

Do roku 1996 pracoval na MZV a působil jako diplomat na velvyslanectvích v Addis Abebě a Athénách.

Absolvent PF UK Praha (1977) a Diplomatické akademie v Moskvě (1990).