Nejasná zpráva o záchraně světa

14. 7. 2017 / Pavel Urban

čas čtení 2 minuty
„Pokud však druhý největší producent skleníkových plynů [USA] odmítá nést svůj díl odpovědnosti za osud planety, a to navzdory globálnímu konsenzu, k němuž se připojila i zlořečená Severní Korea, budoucnost lidstva je značně nejistá,“ končí svůj článek Daniel Veselý. Proti obsahu této věty nemohu nic namítnout. Pokud ovšem druhý největší producent skleníkových plynů přijme svůj díl zodpovědnosti a přistoupí k Pařížské dohodě o klimatu, co se stane? Nastane klimatická stabilita, jaká v mladších čtvrtohorách dosud neexistovala? A budoucnost lidstva se stane značně jistou?

To Daniel Veselý netvrdí. A odvozovat tyto myšlenky z jeho článku by byla chyba.

Ale co se tedy změní? Pokud se média konkrétními důsledky naplnění Pařížské dohody zabývají, většinou moc optimistické nejsou. Podle jednoho z nich stoupne globální teplota v každém případě o několik stupňů Celsia. A naplnění Pařížské dohody sníží tento vzestup o několik desetin stupně.

Je-li to pravda, pak to k eliminování předpokládaných katastrof asi stačit nebude. Pokud se USA nepřipojí ke klimatické dohodě, je budoucnost lidstva bude značně nejistá (jak Daniel Veselý tvrdí), pokud se k dohodě připojí, je rovněž značně nejistá (jak Daniel Veselý nepopírá). Otázka je, do jaké míry se vyplatí investovat do předem prohrané války a do jaké míry přizpůsobení se tomu, čemu se stejně nevyhneme. Bez odpovědi na tuto otázku nelze říci, zda postoj signatářů dohody je opravdu zodpovědnější, než Trumpův.

Ten článek, ze kterého čerpám, byl napsán jako obhajoba Donalda Trumpa. Chtělo by to konfrontaci se scénáři stoupenců Pařížské dohody. Daniel Veselý patří k lidem, kteří alternativy kritizovaných skutečností zásadně nepromýšlí. Ale já si nějak nemůžu vzpomenout, že bych kdy četl něco, co by výše uvedené skeptické prognóze odporovalo. Někdo napíše aspoň to, že Pařížská dohoda čelí globálnímu oteplování. To asi ano. Ale tady jde o to, nakolik bude tento vzdor úspěšný.

Osobně bych vyměnil deset nosičů odpovědnosti za jeden aspoň zpola vyřešený problém. A ať už si myslím o Trumpovi cokoli, takovouto obžalobu jeho politiky považuji za nedostatečnou.

0
Vytisknout
7194

Diskuse

Obsah vydání | 17. 7. 2017