DEBATNÍ KLUB:

Jiří Kalát / Daniel Veselý - zeď v Palestině

10. 2. 2014

čas čtení 1 minutaMaďarsko-britský spisovatel, filozof a novinář židovského vyznání Arthur Koestler v roce 1949 popsal vznikající Izrael slovy: "Jeden národ slavnostně slíbil druhému území třetího."

Má či nemá nějaký národ právo na existenci? Pro Čechy jde o poměrně osobní otázku, vezmeme-li v potaz období národního obrození... Tématem debaty pánů Jiřího Kaláta, novináře, fotografa a cestovatele a Daniela Veselého, překladatele a novináře zabývajícího se problematikou Blízkého a Středního východu bude Palestina a s ní spojený sionistický projekt dnešního státu Izrael.

Zmíněná otázka v úvodu komentáře, má své opodstatnění. Má či nemá nějaký národ právo na existenci? Český národ toto právo plně uznává, ale je zajímavé sledovat aplikování tohoto práva právě na území starověké Palestiny, kde dnes díky kolonizační expanzi sionistů prakticky mizí původní arabské osídlení a je nahrazované osídlením sionistickým. Aby došlo k zabezpečení získaných pozic, začali sionisté stavět zdi, které svou výškou a rozsahem hravě překonávají slavnou Berlínskou zeď.

0
Vytisknout
5062

Diskuse

Obsah vydání | 13. 2. 2014