Karl Marx

O tom komunismu

8. 4. 2013 / Karel Dolejší

Papež František o Velikonocích otevřel cestu blahořečení několika katolíků, které česká média charakterizují jako oběti komunismu a nacismu. Nehledě k tomu, že některé z těchto obětí mohou být ve s...

Poukazovat na nesoulad s Marxem neznamená hájit Pol Pota

27. 3. 2013

Přečetl jsem si článek Petra Nachtmanna a nevěřícně zírám - kde vidí v článku pana Tejkla omluvu Pol Pota? Pan Tejkl polemizuje s názorem, že Pol Pot uskutečňoval marxismus. Já jsem vyrostl v minul...

Pol Pot a marxismus

24. 3. 2013 / Miroslav Tejkl

V příloze Orientace Lidových novin z 23. března 2013 vzpomenul redaktor Marek Kerles polpotovskou genocidu -- a to v souvislosti se smrtí Ienga Saryho, vedle Pol Pota (Saloth Sara) a Khieu Samphana...

Poznámka k dezinterpretaci Marxe

30. 9. 2009 / Pavel Urban

Nepřátelé komunismu, nebo, chcete-li, postkomunističtí dezinterpreti šíří o komunismu řadu mýtů. Například že komunismus je utopie vhodná snad pro roboty či pro anděly, nikoli pro lidi. Jak ovšem d...

Neprostá odpověď na prostoduchou otázku

23. 6. 2009 / Ladislav Žák

„Táto, co je to kapitál...?!?“, ozvalo se z úst mého zvídavého chlapce a byl jsem donucen zkontrolovat, jak na takovou blbost ve svém tuctu let přišel. Zrakovou kontrolou chlapcova zorného pole js...