7843

Jaroslav Štemberk

Narodil se 11.4.1961 v Příbrami. Je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (st. z. zk. v r. 1986, v r. 1988 rigorózní zkoušky z trestního práva a obecné teorie státu a práva).

Od podzimu 1986 do jara 1989 (s přerušením po dobu zákl. voj. služby) byl právním čekatelem Krajské prokuratury v Praze, v létech 1989 - 1998 působil jako právník postupně na několika úřadech místní samosprávy, na podzim r. 1998 nastoupil jako koncipient do advokátní kanceláře, na jaře 2001 složil advokátní zkoušky a působí jako samostatný advokát v Praze.

Od r. 1994 žije v Praze 4 - Nuslích.

Od r. 1993 je členem KDU-ČSL (od r. 1996 člen OV KDU-ČSL v Praze 4), před tím nebyl členem žádné politické strany.