Emil Ruml

Vysokoškolsky vzdělán na fakultě strojní, konstrukce balicích a polygrafických strojů.

Životní motto:

Dvě věci naplňují mysl vždy novým a rostoucím obdivem a úctou, čím častěji se jimi zabývá: hvězdné nebe nade mnou a mravní zákon ve mně.