Josef Fulka

Autor je absolventem filozofie a angličtiny na FFUK v Praze, učí interpretaci anglických a francouzských textů na FHV UK v Praze a kurzy z moderní literatury, filozofie a psychoanalýzy.