Dušan Krnáč

autor je publicista, spolupracovník denku Slovo