7508

Ľuboš Blaha

PhDr. Ľuboš Blaha, PhD. je slovenský filozof a politológ. Pôsobí na Ústave politických vied Slovenskej akadémie vied, prednáša na Vysokej škole v Sládkovičove. Venuje sa politickej filozofii, predovšetkým kategórii sociálna spravodlivosť. Zároveň sa venuje výskumu politických teórií, hlavne analýze liberalizmu, komunitarizmu a neomarxizmu. V centre jeho pozornosti sú filozofické koncepcie Johna Rawlsa, Roberta Nozicka a Michaela Walzera. V rámci neomarxizmu sa zaoberá najmä americkými a britskými predstaviteľmi tzv. analytického marxizmu (John Roemer, G.A. Cohen, Rodney Peffer atď.). Je autorom dvoch vedeckych monografií: "Sociálna spravodlivosť a identita" (2006), "Späť k Marxovi? (sociálny štát, ekonomická demokracia a teórie spravodlivosti)" (2009). Zároveň je autorom viacerých vedeckých štúdií na politicko-filozofické témy teórií spravodlivosti, sociálneho štátu, mediálnej manipulácie a politickej ľavice (napríklad "Ľavica verzus pravica (Ideologické bitky na začiatku tretieho tisícročia)"; "Chomského kritika mediálnej manipulácie" atď.). Pravidelne píše pre slovenský politicko-spoločenský týždenník SLOVO, venuje sa najmä hodnotovým polemikám v rámci ľavicovej politickej teórie.