Aleš Merenus

Narodil se 1.9.1979 v Krnově. Po gymnasiálním studiu v místě bydliště odešel do Ostravy, kde vystudoval Pd F na Ostravské universitě - obor Česká literatura a Základy společenských věd. Nyní je na FF Masarykovy university v Brně doktorandem na katedře České literatury. Tematicky se zaměřuje na problematiku literárních adaptací a současnou českou prozaickou produkcí. Příležitostně publikuje v ostravském Protimluvu a Literárních novinách.