Jiří Faimon

doc. Ing. Jiří Faimon, Dr.

Narozen 1950 v Brně, ženatý, 2 děti, bez politické příslušnosti, působí v Ústavu geologických věd Přírodovědecké fakulty Masarykovy university.

Profesní zájmy: dynamika a rovnováhy přírodních procesů, matematické modelování.

Další zájmy: filosofie vědy, občanská společnost, sport, bluesová kytara.