Jan Mysliveček

Jan Mysliveček (1980) vystudoval matematiku na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně roce 2004 a nyní studuje na CERGE-EI (Centrum pro ekonomický výzkum a postgraduální vzdělávání, http://www.cerge-ei.cz/) v Praze.