Jiří Maštálka

MUDr. Jiří Maštálka *1956

původním povoláním lékař-kardiolog, je poslancem Evropského parlamentu za KSČM, člen klubu GUE-NGL (Evropská sjednocená levice - Sjednocená severská levice). V letech 1990 až 1992 byl poslancem Federálního shromáždění a v letech 1996 až 2004 členem Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Je odborným mluvčím KSČM pro evropské záležitosti.