8357

Aleš Uhlíř

Aleš Uhlíř (nar. 2. 10. 1951 v Ostravě) maturoval na Střední všeobecně vzdělávací škole v Ostravě-Porubě (dnes Wichterlovo gymnázium). 1970 -- 1975 studium na právnické fakultě v Brně. 1977 rigorózum z občanského práva (rigorózní práce Principy civilního soudního řízení). 25 let právník v průmyslových podnicích, z toho 20 let ve Vítkovických železárnách. Od roku 2000 samostatný advokát se sídlem ve Frýdku-Místku.