Jiří Bystřický

Jiří Bystřický (nar.1955)

1986-1989 studoval sociologii a filosofii na UJEP v Brně, 1989-1994 dělal aspiranturu na Fil.ústavu ČAV v Praze, se specializací na estetiku a filosofii umění. Od 1994 působí na Karlově universitě, kde přednášel politologii, soudobou politickou filosofii a o mediích. Habilitoval se na UK v Bratislavě (2000). V současné době je vedoucím katedry elektronické kultury a sémiotiky na FSV UK. Publikuje v Mezinárodní politice stati o mezinárodní politice a o povaze současných vojensko-politických konfliktů.