2615

Greg Evans

Greg Evans (1960) vyrostl v Arizoně ve Spojených státech, studoval a bydlel v Chicagu. Od roku 1993 žije velkou část roku v Praze, kde pracuje jako učitel a překladatel (přeložil např. povídky a eseje Arnošta Lustiga do angličtiny). České překlady jeho povídek vyšly v časopisech Host a Labyrint. Je redaktorem internetového časopisu "The Cafe Irreal", kde publikuje beletrii ve stylu Franze Kafky a Jorge Luis Borgesa, a ve kterém už vyšlo několik překladů povídek českých autorů. Je členem National Writers Union, což odborový svaz spisovatelů, který je členem AFL-CIO (Americký odborový svaz).