Dan Drápal

pastor Křesťanského společenství Praha, dříve "letničního" evangelického sboru v Praze 7, Holešovicích.

Dan Drápal byl kdysi evangelický farář, který podle vlastních slov ale nebyl skutečně obrácený (k Bohu) a opravdově věřící. Ač tedy farář, opravdově podle svých slov uvěřil a odevzdal mu svůj život později. "Jeho" sbor začal růst a také začal "dělat problémy" ČCE (církvi, ve které byl farářem). Dostal do rozporu s oficiálními stanovisky a praxí v ČCE. To nakonec vedlo k odchodu onoho faráře i sboru z evangelické církve a vzniku Křesťanských společenství.