Kultura

Zažíváme druhou normalizaci?

15. 12. 2014 / Bohumil Kartous

”Využití internetu a dalších elektronických nástrojů pro posilování demokracie ukazuje jedna z částí výstavy věnovaná islandskému pokusu vytvoření návrhu nové ústavy, poskytujícímu možnost nejširší...

Tři oříšky pro ideology

14. 12. 2014 / Karel Dolejší

Údajná recenze Tolkienova Pána prstenů z normalizačního Rudého práva kolující po internetu ZDE je podvrh. Avšak ne úplný, protože došlo pouze k záměně zdroje. Ve skutečnosti groteskní text kritizuj...

Historický způsob myšlení a racionalita

9. 12. 2014 / Boris Cvek

Kdysi jsem se pod vlivem Popperovy Logiky vědeckého zkoumání domníval, že historie nemůže být v plném smyslu vědou, neboť se zabývá – na rozdíl od věd přírodních – událostmi, které nejsou opakova...