Lubomír Molnár

Ing. Lubomír Molnár

nar. 1953

Vystudoval Institut mezinárodních vztahů v Moskvě. Do roku 1988 pracoval na FMZV, působil na velvyslanectvích v Moskvě a Kodani. Věnuje se Španělsku a iberoamerickým vztahům.