Martina Nemethová

Martina Nemethová

Narodená 13. januára 1975 v Trenčíne. Vyštudovala Filozofickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, odbor etnológia. Absolvovala doktorandské štúdium v Ústave etnológie SAV, kde sa venovala problematike elitných skupín v dedinskom spoločenstve v 30. -- 50. rokoch 20. storočia. Popri štúdiu pracovala na Tlačovom a informačnom oddelení Úradu vlády SR, ako redaktorka časopisu Etnologické rozpravy. O roku 1999 až do súčasnosti pôsobí v politicko-spoločenskom týždenníku SLOVO.

Medzi oblasti jej záujmu spadá kultúrna a sociálna antropológia, literatúra, história, ako publicistka sa venuje najmä ženskej problematike.