Ondřej Rojčík

Ondřej Rojčík je studentem politologie a mezinárodních vztahů na Masarykově univerzitě v Brně. Dosud publikoval ve sbornících Mezinárodního politologického ústavu a v internetovém měsíčníku Global politics (www.globalpolitics.cz).