4188

Martin Vadas

Jméno: Mgr. Martin Vadas

Datum narození: 30. listopadu 1953 v Praze

Rodinný stav: ženatý, tři děti

Vzdělání: vysokoškolské FAMU (1980)

Kurzy a stáže: šestiměsíční stáž na pařížské Sorbonně a L'Ecole Louis Lumière (1978-1979)

Jazykové znalosti: francouzština, pasivně angličtina, ruština

Hobby: lyžování - licenční trenér, tenis

Odborná praxe: 22 let

Přehled praxe

 • 1973/1979 před a při studiu FAMU zaměstnán v mnoha dělnických profesích
 • 1981/1982 základní vojenská služba - Československý armádní film -12 měsíců - asistent kameramana, kameraman
 • 1/1979 - doposud: kameraman, režisér a nezávislý producent řady dokumentárních filmů pro ČST, Krátký film Praha, Art Centrum, Českou televizi a vlastní autorskou produkci
 • 10/1982 - doposud: odborný asistent - katedra dokumentární tvorby FAMU. Základy fotografie a práce s kamerou I.+II., Realizační seminář, oborová praktická cvičení
 • 1993 zástupce vedoucí (-ho) katedry
 • 1/1993 zvolen předsedou Akademického senátu FAMU a tuto funkci jsem vykonával do března 1996, od dubna 2000 znovu členem AS FAMU, člen Akademického senátu AMU od března 1992 do listopadu 1995 a znovu od prosince 1999 dodnes
 • 3/1998 rozvojový projekt FAMU "Zavedení S-16 mm technologie do tvorby ročníkových a absolventských prací studentů FAMU", který byl podpořen Fondem rozvoje vysokých škol ČR a FAMU.
 • 1/ 1992 vítězem veřejného konkursu Československé televize, v únoru a březnu 1992 poradce ústředního ředitele ČST Jiřího Kantůrka
 • 4/1992 do rozpadu federace a zániku Československé televize a prog. F1 - 31. prosince - šéfredaktor Redakce zpravodajství ČST - řízení 256 tvůrčích pracovníků ČST
 • 1/ 1993 "Projekt komerční televize - TV PRO" jako součást žádosti o udělení licence pro celoplošné TV vysílání v České republice ve spolupráci s PhD Andrew Jonas
 • 6/1996 referát pro mezinárodní konferenci politologů a historiků na téma "Rozpad Československa" (CERGE Praha). Oponentem příspěvku "Některé aspekty působení médií a zejména televize v procesu rozdělení ČSFR v roce 1992" byl Doc. JUDr. Petr Pithart. Sborník prací publikován v USA: Irreconcilable Differences?: Explaining Czechoslovakia's Dissolution (Lanham, MD: Rowman and Littlefield, 2000), Michael Kraus and Allison K. Stanger, eds. C.16. Martin Vadas: "Notes on the Role of Television in Czechoslovakia's Dissolution"
 • 1/1998 účast ve veřejném výběrovém řízení na funkci GŘ ČT organizovaném Radou ČT
 • 1999 účast ve veřejném výběrovém řízení na funkci producenta dokumentu - komise Műllerová, Fenič, vedoucí odd. lidských zdrojů ČT
 • 7/2000 účast ve veřejném výběrovém řízení na funkci šéfredaktora publicistiky a šéfredaktora zpravodajství České televize - komise Hodač, Chmelíček, Kříž
 • 1/2000 zvolen členem Výkonného výboru Českého filmového a televizního svazu FITES

Publicistická činnost

 • Sloupky pro "Perspektivy" a "Týden za námi" "Nedělní noviny", příspěvky reflektující podobu vysílání ČT pro Lidové noviny, Zemské noviny - vyžádaný komentář 22.12.2000 "Veřejná hysterie okolo veřejnoprávní televize". Příspěvky pro Zpravodaj FITES 1998/2001 a internetové stránky www.britskélisty.cz aj.
 • Práce v otevřené pracovní skupině "OPSTV" pro vytvoření nového zákona o České televizi, v pracovní skupině FITES a v pracovní skupině ministra kultury ČR pro přípravu novely zákona o ČT v r. 2000.
 • Příspěvek k přípravě zákona o ČT pro kolokvium PF v Hradci Králové (květen a říjen 2000).
 • Diskusní příspěvek do sborníku konference Česká televize-věc veřejná: Televize veřejné služby: několik pochybností, zkušeností, diváckých zážitků a pár teček nakonec (25. listopad 2000) o uměleckých a faktografických pořadech v ČT; příspěvek do panelové diskuse o dokumentu na konferenci Česká televize - věc veřejná na téma "Televize a vyrovnání se s minulostí" (listopad 2000).
 • Projekt "Kolokvium FAMU 2001" na téma "Obraz médií a událostí okolo České televize v audiovizuálních dílech" (květen 2001) ve spolupráci s Mgr. Bohuslavem Blažkem, pedagogem DAMU.

Filmografie

 • Absolventský film FAMU "Evžen mezi námi" - (společně s Petrem Nýdrlem a Janem Krausem - 1980); distribuován až v roce 1990, obdržel Cenu za produkci Čs. Literárního fondu - 1991, v ČST vysílán v říjnu 1991.
 • V 80. letech kameraman etnografických projektů dokumentaristky Jany Ševčíkové "Piemule" (1978-1981) a "Jakub" z Rumunska a Čech spolu s dalšími 1985 -1989 (© Jana Ševčíková 1992)
 • V letech 1985-1990 autor námětu, scénáře, kameraman a režisér několika dokumentárních 35mm filmů o architektuře a výstavbě Prahy, mj. "V Praze roku 1985", "Královská cesta", "Žižkov v jedenáctém roce přestavby" (K.F. Praha).
 • Kameraman filmů pro Art Centrum, K. F. Praha a ČsT Praha; spolupráce s režiséry Jaroslavem Hovorkou, Vladimírem Mertou, Markem Šebesťákem, Ivanem Kučerou aj.
 • Dramaturgie dokumentů Kristiny Vlachové "Řekl jsi ďáblovi ne?" (© ČST 1992) a Vladimíra Merty "Veselý starobinec Sváti Karáska" (© ČT 1998)
 • v 90. letech autor námětu, scénáře, kameraman a režisér (v některých případech také jako producent) řady dokumentárních filmů, které byly odvysílány Českou televizí, mj.:
  • "Diagnóza '90 aneb malé české a slovenské rituály" (© ČST Praha 1991)
  • "Pélerins d'un Ardent Désir" (© Taizé - France 1991)
  • "Nevstoupíš dvakrát do téže továrny" (© ČST Praha 1991)
  • "Otec, matka a Michael" Kocábovi (© TS 11 ČT 1992)
  • "Co s televizí?" - scénář a moderování TV besedy - ( © RZ ČST 1992)
  • "Štědrý večer mimo domov" (© RZ ČST l992)
  • "Vánoční rozhovor s P. Václavem Malým" (© RZ ČST 1992)
  • "Kanafas č. 83/1993 "Filmové školy včera a dnes" (© Program KF a.s. 1993)
  • "Americké filmové školy" (© PROGRAM K. F., a. s. 1993)
  • "Příběh "Marty Ch." (© Česká televize 1994)
  • "Americký zápisník Vladimíra Merty", vyrobil Martin Vadas (© ČT1994)
  • "TELEkomunikační martyrium" (© ČT 1994)
  • "Zpráva o cestě za tlustou čáru" vyrobil: Martin Vadas a ČT (© ČT 1994)
  • "Alois mezi námi" vyrobil: Martin Vadas a ČT (© ČT 1994)
  • "Opus bonum Anastáze Opaska" (© ČT1995)
  • "Cesty do nebe" - Návraty Oty Krause do Osvětimi (© Martin Vadas 1996)
  • "Země bez hrdinů, země bez zločinců" (© ČT 1996) - čestné uznání u příležitosti Trilobitů 1996
  • "Piják absintu" Žurnál KF a.s.- společně se Soňou Pajerovou (© ČT 1994)
  • "GENUS - profesor MUDr. Jan J. Opplt" -Vyrobila Febio s.r.o. ( © ČT 1996)
  • "Činnost okrskové volební komise - volby do PS PČR 1996"
  • "Činnost okrskové volební komise - volby do Senátu P ČR 1996 - Pro ČSÚ a MV ČR vyrobila ČT (© ČSÚ 1996)
  • "Ta naše Slavia česká" dokumentární cyklus "OKO" Febio, s.r.o. (© ČT 1993)
  • "Mám strach" dokumentární cyklus "OKO" Febio, s.r.o. (© ČT 1995)
  • "Pod tlustou čarou" dokumentární cyklus "OKO"Febio, s.r.o. (© ČT 1995)
  • "Vysoké školy před zákonem" vyrobil Martin Vadas a ČT (© ČT 1996)
 • Režie a kamera dvaceti pěti hraných satirických pořadů Jana Krause a Jiřího Ornesta "Dvaadvacítka" (© ČT 1997-1999)
 • ".Nenechám tu rozvaliny." (© ČT 1998) scénář, kamera a režie dokumentárního filmu podle námětu Dany Slanařové
 • "Cikáni jdou... " (© ČT1998) scénář, kamera a režie dokumentárního filmu podle námětu Dany Slanařové, vyrobil Martin Vadas a Česká televize
 • "Proti komunismu se zbraní v ruce" (© ČT1999), z cyklu "Jak to bylo doopravdy" - scénář, kamera a režie
 • "Cesty Zdeňka Mácala" námět, scénář, kamera, režie, vyrobil M.V. (© ČT1999)
 • "Cesty víry" scénář, kamera a režie pořadu 05/2000 (© ČT 2000)
 • Sčítací komisaři a sčítací revizoři - Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2001; Sebe sčítej, aby se s Tebou počítalo; instrukční a informativní videoprogramy (Vyrobila ČT pro © Český statistický úřad 2001)
 • Kameramanské práce:
  • "Anna Birjuková" - scénář a režie: Monika Elšíková (© ČT 1995)
  • "Bugrband" námět, scénář a režie: Vladimír Merta, výroba: K2 sro. (© ČT 1995)
  • "Mezi ploty" scénář a režie: Vladimír Merta. (© ČT 1995)
  • "Mišpacha je rodina" námět, scénář a režie: Vladimír Merta (© ČT1996)
  • "Veselý starobinec Sváti Karáska" (© ČT 1998) režie: Vladimír Merta
  • "Propast" (© Monika Elšíková 1998), režie: Monika Elšíková
  • "Tajná řeč těla" (© ČT 1998) režie: Vladimír Merta, na festivalu Art Film Trenčianské Teplice (1998) - Bronzový klíč v kategorii dokumentů
  • "Ozvěny ženské duše" (© ČT1998), dokumentární hudební esej Vladimíra Merty a Idy Kelarové; na festivalu ETNOFILM Čadca (1998) - Velká cena Zlatý turoň
  • "Proměny Bokomary" (© ČT1998), dokumentární esej Vladimíra Merty
  • "Král Šumavy" (© ČT 2000), režie: Kristina Vlachová
  a další.