Tereza Hendlová

Autorka je absolventkou Katedry genderových studií FHS UK a doktorandkou v programu bioetiky na 1. LF UK