7319

Jita Splítková

Studium:

Vysokoškolské studium řádně ukončila titulem inženýrka. Téma mé disertační práce Psychologické a sociologické aspekty zavádění automatizace. Středoškolské studium má všeobecné a výtvarné. Po studiích nastoupila do Sociologického ústavu AVČR jako doktorand. Téma doktorandské práce bylo totožné s disertační. Jelikož se začala plně věnovat psaní, vytváření Internetových periodik a výtvarnému umění, studia přerušila.

Publikační činnost v tištěných periodikách:

Jako publicistka se věnuji tématům - futurologie, věda, technologie, historie, architektura, umění, politika, zdraví a "záhady" kolem nás

Od roku 1996 jsem pravidelně spolupracovala s řadou periodik - uvádím jen ta, se kterými jsem spolupracovala delší dobu nebo ještě spolupracuji: Tvar, Ikárie, Živel, Večerník Praha, Red Hot, Softwarové noviny, IQ-Mensa, Třetí pól, Interkom, ABC,
CLICK! (dříve Softwarové noviny) - zde od roku 2004 do 2008 pravidelné rubriky - (bez)nadějné cesty - nové technologie nejen v IT, medailonek IT osobností,
Lidové Noviny (2005 -2007) - zde pravidelná rubrika Hi-Tech - gadgety a novinky, (v LN spolupráce i např. s pátečním Magazínem LN).

K vědeckým a technickým tématům konkrétněji - informační technologie, umělá inteligence, robotika, Hi-tech a to jak technologie tak i Hi-tech gadgety, nanotechnologie, energetika, doprava, bionika, genetika, osobnosti vědy a umění.

- Ukázky článků publikovaných v roce 2007 a 2008
- články s IT tématikou
- Lidštiny - fejetony

Témata z historie - medailónky osobností (články zde ), historie vědy - hlavně historie robotiky a umělé inteligence (články zde),
výtvarné umění - pravěké umění a kultury, renesance, novodobé umění - malířství, architektura ale i film, hudba (články v Živlu), multimédia,
mýty všech světadílů, náboženství a kulty, historické "záhady" (kniha Mýty v zrcadle vědy a fantazie )

V dubnu 2002 mi vyšla kniha Mýty v zrcadle vědy a fantazie aneb co když to bylo takhle. (O knize například Český rozhlas, Scienceworld)

Ukázky článků publikovaných v letech 2003 až 2006 (v tištěných i Internetových periodikách)

Vědecko-populární články

Společenská tématika

Fejetony