8243

Ilona Švihlíková

Doc. Ing. Ilona Švihlíková, Ph.D. (* 1977) vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze (VŠE), obor mezinárodní obchod a komerční jazyky. Diplomovou práci psala na téma "Postavení Německa ve vývoji evropské ekonomické integrace". Doktorát získala v roce 2006 za disertaci "Politické aspekty globalizace". Zaměřuje se na problematiku mezinárodní ekonomie, např. na dopady globalizace, trhy primárních komodit (především ropný), strukturální charakteristiky zemí a obecně souvislosti mezi ekonomikou a politikou (především daňová problematika). V roce 2010 vyšla její první monografie Globalizace a krize. V roce 2011 dokončila habilitační řízení a získala titul docent.

Hovoří anglicky, německy, italsky a částečně rusky. Hojně publikuje doma i v zahraničí (Slovensko, Německo, Rusko, Polsko, Rakousko, Velká Británie). Kromě Britských listů také pravidelně přispívá do E15. Je také „jaktovidičem“ na rozhlasové stanici Dvojka. Ojediněle se objeví také v televizi (Nedej se).

Často veřejně vystupuje na konferencích, veřejných debatách a seminářích po celé republice i na Slovensku.

Miluje Vysočinu, obzvláště Pelhřimovsko. Ráda plave, chodí po lese, čte analýzy a statistiky a přemýšlí.