Marián Orávik

Ing. Marián Orávik

Autor vyštudoval FEI STU, odbor softvérové inžinierstvo a telekomunikácie v Bratislave. Momentálne pracuje ako analytik a softvérový inžinier v Brne.