Zenny K. Sadlon

Zenny K. Sadlon se narodil v roce 1953 jako právoplatný dědic revolučních výdobytků budovaných pod vedením dělnicko-rolnické avantgardy, KSČ. Z Československa emigroval v roce 1972 po složení maturity na SPŠE v Praze Na příkopě. Krátce před tím nebyl přijat na ČVUT, jelikož navzdory svému "puděru" měl v kádrovém posudku záznam, že "nemá kladný poměr k socialismu". Nicméně emigrovat byl odhodlán bez ohledu na to, zda jej nomeklaturní komunisté na školu připustí nebo ne.

Šest měsíců strávil jako uprchlík v libanonském Bejrůtu, kam přicestoval pouhých 14 měsíců poté, co se tam přemístily tisíce ozbrojených příslušníků PLO poražených v bitvě o Jordánsko. Začátkem května 1973 vypukly "vážné střety mezi palestinskými komandy a libanonskými ozbrojenými silami", které obklíčily povstaleckou čtvrť, v níž posledních několik měsíců žil. Z okna sledoval rakety odpalované palestinskými partyzány ze střechy protějšího křídla budovy, v níž byl ubytován. Kulometný náboj zarytý v betonové zdi obytné místnosti si s sebou ale neodvezl, i když byl konečně s patřičným vízem vyexpedován do U.S.A., kam původně namířeno neměl a kde byl přijat jako přistěhovalec s právem na trvalý pobyt a zaměstnání.

Díky teoretické průpravě v oblasti elektrotechniky byl schopný se při práci samostatně vyučit řemeslu elektrikáře, čímž se jeho šance na to, aby se uživil prací a zařadil se mezi průměrné obyvatele U.S.A., markantně zvýšily, ač se tam nalézal bez předem připravených pozic vybudovaných příbuznými, přáteli, politickými souputníky, či příslušníky příznivě nakloněných příslušníků americké inteligence.

Během studií politických věd, filozofie a řízení obchodu pracoval jako uklízeč nádobí, číšník, pojišťovací agent, sazeč a překladatel agenturních zpráv. Později strávil 15 let jako "mezinárodní rozhlasový vysílatel" - jak zní překlad oficiálního titulu -- na Hlasu Ameriky. Na vlastní noze pracuje jako překladatel a tlumočník. Má za sebou i osm let služby v rezervách Amerického námořnictva, kde působil jako novinář u jednotky přidělené k mateřské letadlové lodi CVN-69. Jako programový analytik amerického Ministerstva životního prostředí uplatňuje své zkušenosti, znalosti a dovednosti ve spolupráci s mnoha dalšími vládními i nevládními organizacemi i předními univerzitami na celé řadě projektů, zejména v oblasti uschopňování zodpovědných místních činitelů a řadových občanů v procesu rozhodování s ohledem na výsledný dopad na životní prostředí a zdraví lidí pomocí webových systémů.