František Muška

Narozen 26.12.1964.

- SZTŠ Brno Bohunice (1980 -- 1984); VŠZ Brno, obor fytotechnický (1985 -- 1989); MZLU Brno - PDS (1997 -- 2001).

- Tři roky praxe v zahradnických podnicích.

- V letech 1989 -- 1990 zaměstnán na ÚKSÚP Bratislava na oddělení prognózy a signalizace (zpracování prognózy a signalizace chorob révy vinné, brambor a chmelu). - Od roku 1993 zaměstnán na SRS -- SPOR. Do roku 2004 zaměstnán na oddělení Aplikované zoologie. Od roku 2005 na oddělní Postregistrační kontroly.

- Od roku 1998 externě vyučuje na MZLU Brno prognózu a signalizaci chorob a škůdců zemědělských plodin a ochranu rostlin ekologickém zemědělství.

- Přednášková a publikační činnost v České republice i zahraničí (Karlova univerzita, SRN, Rakousko atd.).

- Odborný zájem problematika škůdců kukuřice (zavíječ kukuřičný, bázlivec kukuřičný), problematika GM rostlin a jejich využití v ochraně rostlin; projekty čistší produkce -- spolupráce s Českým centrem čistší produkce Brno (Josef Šlesinger P.D.c.)

- Člen petičního výboru ZŠ Kamenačky v Brně Židenicích, pravidelné publikace na http://www.spravodaj.cz