Jiří Hudeček

autor je student sinologie FF UK a dopravního inženýrství ČVUT, ve volném čase redaktor serveru www.cinsky.cz.