Jan Zeman

Jan Zeman vystudoval sdělovací techniku a klinickou psychologii na Karlově univerzitě. Studium zakončil rigorózní prací na téma Terorismus - historickopsychologická studie, která byla vydána knižně. V posledních letech pracoval ve vývoji sítě CZFree.Net. Nyní žije ve Spojeném království a zabývá se krásnou literaturou.