Petr Háva

MUDr. Petr Háva, CSc. v minulosti spolupracoval s ministerstvem zdravotnictví na koncepci českého zdravotnictví.