Vladimír Línek

Narozen v Příbrami v r. 1961 v rodině lékaře. Základní školu absolvoval v Hořovicích a později v Praze, kde rovněž vystudoval střední a poté vysokou školu. 1. lék. fakultu ukončil v r. 1987, v r. 1993 ukončil úplné postgraduální vzdělání v oboru neurologie. Vědeckou disertační práci na téma "Poruchy paměti u některých neurologických nemocí" obhájil v r. 2001. Kromě lékařské praxe se 10 let věnuje pedagogické činnosti na 1. lék. fakultě UK. V r. 2004 byl zvolen místoředsedou Sekce Kognitivní Neurologie, při České Lékařské Společnosti J.E. Purkyně. Je členem Společnosti pro Biologickou Psychiatrii. Publikuje v odborném tuzemském i zahraničním tisku, je držitelem několika cen za odborné práce. Nikdy nebyl politicky angažován, v r. 1982 pokřtěn u církve Českobratrské. Ženat, 2 děti.