Čí zájmy hájí ministr školství?

17. 12. 2014 / Bohumil Kartous

čas čtení 6 minut

Ministr Chládek využil svého vystoupení na Radě Evropy pro vzdělávání k tomu, aby loboval za zájmy českého průmyslu. Skutečné priority zdůraznil jen okrajově. Jedná v rozporu se Strategií 2020, která má být koncepčním dokumentem rozvoje českého vzdělávání a kterou jím řízené ministerstvo zpracovalo a přijalo za vlastní. Existuje řada odborníků na matematiku a její výuku, kteří říkají, že za současné situace je povinná maturita z matematiky nesmysl. Chládek je neposlouchá. České školství systematicky podceňuje vzdělávání k občanství, vakuum zaplňuje mimoškolní vzdělávání, jako třeba Mapa společenských stereotypů. Více v pravidelném týdenním souhrnu Beduin (1. 12. – 7. 12. 2014), připravovaném spolkem EDUin.

Témata týdne:

Výrok týdne:

"Většina akademických pracovníků věnujících se středovýchodní Evropě, se ČR nezabývá, a to ani ve středoevropském prostoru (mimo ČR). Tak jsem si ji vždy zvolil jako případovou studii pro zkoušky a seminární práce, protože vím, že univerzitní učitel v daném kurzu neví o ČR vůbec nic, a tak mám daleko větší prostor psát si, co chci, a oni to nepoznají..." Student středoevropských studií na Glasgow University o reálném povědomí o ČR v zahraničí (Britské listy).

Novinky (výběr ze zajímavých událostí)

  • Trestuhodně zanedbaná výchova k občanství. V pátek 12. 12. proběhla na půdě PedF UK v Praze diskuse na téma občanské výchovy na školách. Zúčastnění se shodli na tom, že předmět občanská výchova je systematicky podceňována. Existuje řada programů, které mohou učitelům pomoci. Příkladem může být projekty Active citizens nebo Chci to řešit. Existuje také řada mimoškolních aktivit, k nimž mohou učitelé své žáky nasměrovat, např. produkce kulturního centra DOX (aktuálně výstava Mody demokracie). Btw. Občankáři.cz mají nový web.
  • Povinná matematika: Proč ministr Chládek ignoruje odbornou kritiku? EDUin rozeslal tiskovou zprávu, v níž shrnuje počet odborníků v oblasti matematiky a její výuky, kteří poukazují na neudržitelnost vzdělávání matematiky na českých školách a nesmyslnost zavádění povinné maturity z matematiky v těchto podmínkách, jak požaduje Marcel Chládek. Blog na stejné téma napsal Tomáš Feřtek (Respekt). V konsensu s tím reaguje Jan Jandourek (Reflex). Komentáře pod zveřejněnou TZ naopak ukazují, v čem spočívá nejčastější argumentace kritiků: není třeba nic měnit. O smysluplnější výuce matematiky hovoří v čerstvém rozhovoru Milan Hejný (iDNES.cz).
  • I čeština potřebuje “svého“ Hejného. Lidové noviny si všímají, že ačkoliv rámcové vzdělávací programy kladou důraz na komunikační pojetí výuky češtiny, v praxi je výuka stále často založena na samoúčelných jazykových rozborech. Výsledkem je, že děti češtinu nesnášejí. O potřebě změny se debatuje již desítky let, přesto rozumná a ucelená alternativní metoda chybí. Vývoj výuky českého jazyka po roce 1989 popisuje Milan Polák (RVP.cz).
  • Technologie způsobují sociální změnu. Podle aktuální zprávy neziskové organizace Ashoka mohou být informační technologie (jejich ovládání a vzdělávání v tomto směru) důležitým iniciátorem sociálních změn. V souvislosti s tím je zajímavé komerční sdělení projektu IT Fitness, podle nějž jsou čeští žáci dobří v používání sociálních sítí, ale zaostávají v dovednosti vyhledávání na internetu.

Inspirace z (a do) praxe

Akce tohoto a příštího týdne (výběr z EDUkalendáře)

  • Česko hledá budoucnost. Závěrečné shrnutí projektu, jehož cílem je vytvořit vizi rozvoje české společnosti, včetně rozvoje v oblasti vzdělávání. 16:00 - 17:00 Drtinova 10, Praha.

Více akcí a podrobnosti ke každé z nich najdete v EDUkalendáři

0
Vytisknout
6277

Diskuse

Obsah vydání | 19. 12. 2014