Představujeme kandidáty:

Jan Korytář, lídr politického hnutí ZMĚNA, Petr Sadílek, ODS, Jiří Koubek, TOP09, Jiří Valenta, KSČM

16. 10. 2013 / Viktor Vereš

čas čtení 27 minut

Kandidáti jsou před volbami ochotni odpovídat na velmi osobní otázky:
Otázky pro přehlednost postupně kráceny.
Vhodné jako jeden z podkladů k rozhodování o volebním kroužkování. Na útoky proti své osobě nereaguji, věřím, že si čtenář úsudek o někom, kdo se místo argumentace snižuje k osobním útokům, udělá sám.

Jan Korytář, lídr politického hnutí ZMĚNA, Liberecký kraj

1)Jste pro rychlé zavedení referend, přímé volby starostů a odvolatelnosti politiků občany?
Jsem pro uvážlivé zavedení.

2)Jste pro zrušení anonymních akcií a zveřejnění skutečných vlastníků firem?
Ano. 

3)Jak prokážete, že nepodlehnete uplácení ze strany různých mafií za jejich zájmy proti zájmům občanů ČR (hazardní, církevní, solární loby)? (Kdy jste projevili občanskou statečnost a jak?)
Jako primátor jsem se raději nechal odvolat, než bych podepsal předražené zakázky za půl miliardy. Několik let vedu protikorupční projekty v Liberci. Nestojí mi to za to, nechat se uplatit, navíc je veřejně známé, že by to v mém případě bylo zbytečné... 

4)Jste si jisti, že nebudete vydíratelní?
Nejsem, každý je vydíratelný, druhá věc je, zda se vydírat nechá. 

5) Co uděláte po svém zvolení, aby byly zrušeny tyto nespravedlivé restituce nebo minimalizovány škody a bylo dosaženo restitucí spravedlivých?
Nejprve bych vyjednával o nějakém řešení s církvemi, pak pro to hledal politickou podporu. Osobně navrhuji udělat podobné restituce důchodcům vzhledem k tomu, že jim bylo v devadesátých letech sebráno ze státního důchodového účtu celých 330 miliard na sanaci vytunelovaných bank.

6) Jste pro vstup ČR do Evropského stabilizačního mechanismu?
Nevím.

7)Jste pro omezení poslanecké imunity? Jak velké?
Ano. 

8)Jste proti zvyšování daní, sociálního a zdravotního pojištění atd.?
V tuto chvíli určitě ano, nejprve je třeba ucpat díry, kterými peníze mizí. 

9) Jste pro přechod Řecka a dalších krachujících států na původní měny?
Nemám na to dostatek znalostí pro kvalifikované rozhodnutí. 

10)Patříte spíše k příznivcům prezidenta Zemana nebo spíše k jeho odpůrcům?
Spíše k odpůrcům.

11)Věříte v Boha nebo jinou nadpřirozenou bytost?
Ano,věřím v Boha. 

12)Patříte do nějaké církve? Jaké? Angažujete se v ní nějak?
Ne.

13)Ovlivňuje Vás víra každý den ve Vašich rozhodnutích?
Většinou ano. 

14)Jsou pro Vás důležitější zájmy a přání Vaší církve anebo občanů? Věříte, že následováním církve (náboženství) dojdou lidé ke správnému cíli, i když se jim zdá, že cesta vede jinudy, než říká církev (náboženství)?
Nejsem členem církve.

15)Pro jakou formu regulace interupcí jste?(Stávající, uvolnit nebo zpřísnit a jak...)
Jsem pro větší regulaci interrupcí pomocí osvěty a prevence. 

16)Jste proti "interrupční" pilulce?
Ne. 

17)Jste pro bombardování Sýrie bez souhlasu OSN?
Ne.

18)Jste pro bojový výcvik a zásobování rebelů v Sýrii zbraněmi?
Ne. 

19)Jste pro přímou volbu prezidenta?
Ano. 

20)Smlouvy, uzavřené státní správou, mají být platné až po jejich zveřejnění?
Nemám jasný názor. 

21)Měly by mít homosexuální páry možnost adopce?
Spíše ne. 

22) Jste pro propagaci vystěhování Romů z ČR?
Zcela jistě ne. 

23)Jste pro snížení hranice 5% nutné pro vstup do Parlamentu?
Ne.

24)Jste pro zákaz kouření v restauracích?
Jednoznačně ano. 

Petr Sadílek, ODS, Liberecký kraj

1)Jste pro rychlé zavedení referend, přímé volby starostů a odvolatelnosti politiků občany?
Referenda ano, ale v důležitých otázkách. Je potřeba si uvědomit, že pokud občany zahltíme různými referendy, přestanou mít o ně zájem. V neposlední řadě je to i otázka financí -- referenda nebudou úplně nejlevnější záležitostí a to nemluvím o zatížení úředníků. Přímá volba starostů by na jedné straně určitě starostovi poskytla silný mandát, na druhou stranu by mohla značně komplikovat jeho postavení vůči ostatním zastupitelům (osobní zkušenost z jednání zastupitelstva v Polsku). V tuto chvíli spíše nejsem pro přímou volbu.

2)Jste pro zrušení anonymních akcií a zveřejnění skutečných vlastníků firem?
Určitě ano, minimálně pokud se chtějí účastni veřejných zakázek.

3)Jak prokážete, že nepodlehnete uplácení ze strany různých mafií za jejich zájmy proti zájmům občanů ČR (hazardní, církevní, solární lobby)? (Kdy jste projevili občanskou statečnost a jak?)
Asi neprokážu něco, co nejde prokázat jinak než jakýmsi prohlášením, kterému stejně většina nemusí věřit. Občanskou statečnost jsem projevil, když jsem se v době před čtyřmi roky rozhodl kandidovat na starostu našeho města .

4)Jste si jisti, že nebudete vydíratelní?
Nemám žádné kostlivce ve skříni.

5) Co uděláte po svém zvolení, aby byly zrušeny tyto nespravedlivé restituce nebo minimalizovány škody a bylo dosaženo restitucí spravedlivých?
Církevní restituce jsou značně citlivým tématem a je potřeba se s nimi jednou provždy vyrovnat. Je samozřejmě nepřípustné, aby restituce proběhly na úkor ostatních občanů našeho státu. Restituce ano, ale spravedlivě. V současné době nejsem schopen blíže posoudit tuto problematiku.

6) Jste pro vstup ČR do Evropského stabilizačního mechanizmu?
Pro vstup do ESM určitě ano, otázkou je do jaké míry by měl za špatné úvěry odpovídat vrcholový management bank. Banky nejsou charita a své investice realizují se záměrem vydělat, proto i následky svých nevydařených investic musí nést sami.

7)Jste pro omezení poslanecké imunity? Jak velké?
Poslanecká imunita by se neměla dotýkat ničeho jiného než "politických" rozhodnutí, která souvisí s výkonem funkce poslance.

8)Jste proti zvyšování daní, sociálního a zdravotního pojištění atd.?
Množství finančních prostředků, které má stát k dispozici je přímo závislé na výběru daní. Osobně jsem přesvědčen, že v současné situaci není potřeba zvyšovat daňovou zátěž jak občanů, tak firem, ale vybrané finanční prostředky rozdělovat a využívat s péčí dobrého hospodáře.

9) Jste pro přechod Řecka a dalších krachujících států na původní měny?
Ne, protože by to v tuto chvíli s největší pravděpodobností nepomohlo k vyřešení stávající situace.

10)Patříte spíše k příznivcům prezidenta Zemana nebo spíše k jeho odpůrcům?
Nevolil jsem pana Zemana, ale i když občas s velkým sebezapřením, tak respektuji.

11)Věříte v Boha nebo jinou nadpřirozenou bytost?
Nejsem věřící, ale jsem přesvědčen, že by každý člověk měl něčemu věřit.

12)Patříte do nějaké církve? Jaké? Angažujete se v ní nějak?
Ne.

13)Ovlivňuje Vás víra každý den ve Vašich rozhodnutích?
Víra mě neovlivňuje, snaží se spoléhat na rozum a slušnost.

14)Jsou pro Vás důležitější zájmy a přání Vaší církve anebo občanů? Věříte, že následováním církve (náboženství) dojdou lidé ke správnému cíli, i když se jim zdá, že cesta vede jinudy, než říká církev (náboženství)?
15)Pro jakou formu regulace interupcí jste?(Stávající, uvolnit nebo zpřísnit a jak...)
Nejsem znalcem v této oblasti, důvěřuji v tomto plně lékařům. Podporuji názor, že by v tomto měla mít rozhodující slovo žena a lékař.

16)Jste proti "interrupční" pilulce?
Nejsem.

17)Jste pro bombardování Sýrie bez souhlasu OSN?
Ne. Jsem proti bombardování se souhlasem kohokoli a jsem proti válce a násilí obecně.

18)Jste pro bojový výcvik a zásobování rebelů v Sýrii zbraněmi?
Ne. Stejně jako v předchozí odpovědi jsem proti podpoře násilí v jakékoli formě.

19)Jste pro přímou volbu prezidenta?
Ano i když.........................., ale to je již riziko přímé volby.

20)Smlouvy, uzavřené státní správou, mají být platné až po jejich zveřejnění?
Smlouva je smlouva a pokud je jednou uzavřená, tak zveřejnění by na ní nemělo nic změnit. Pokud máte na mysli zveřejnit záměr před podpisem nebo projednáním, tak ano.

21)Měly by mít homosexuální páry možnost adopce?
Já osobně bych nechtěl mít dva tatínky nebo dvě maminky, ale nejsem schopen posoudit jaké dopady tento stav může mít pro život adoptovaného potomka. Je samozřejmě otázka co je lepší, jestli dětský domov nebo takováto rodina.

22) Jste pro propagaci vystěhování Romů z ČR?
Ne, a to ne proto, že bych měl tak rád Romy, ale pokud přestaneme být tolerantní k jedné skupině obyvatel, tak přestaneme být demokratickou společností.

23)Jste pro snížení hranice 5% nutné pro vstup do Parlamentu?
Ne, minulé volby jasně ukázaly, co se stane po koaličních jednání z volebních programů jednotlivých stran. Z celkem logických programů se stane paskvil, který alespoň podle mého názoru, dovedl naši zemi k předčasným volbám (samozřejmě nejenom toto byl hlavní důvod).

24)Jste pro zákaz kouření v restauracích?
Zákazník by měl mít možnost volby. Jsem nekuřák a minimálně v době podávání jídel ano.

25)Co si myslíte o výroku Papeže Františka, že nikdy nebyl pravičákem? Jste pravičák?
Já si o sobě myslím, že jsem pravicového smýšlení, ale nebráním se zdravým kompromisům. Neznám kontext ve kterém by měl papež pronést tento výrok, proto nejsem schopen posoudit.

26)Měly by si církve platit své faráře, jejich vzdělání a opravy svých nemovitostí ze svého?
Ano, pokud proběhnou spravedlivé restituce, jak již bylo řečeno v otázce č.5.

27)Má stát platit faráře v nemocnicích, věznicích a armádě nebo psychology věřící i nevěřící?
Pokud by si tuto službu stát objednal, tak ano.

28)Jak zaručíte, že nebudete opět zvyšovat daně, ačkoli jste před minulými volbami tvrdili, že v době krize pokládáte zvyšování daní za škodlivé pro ekonomiku a stejně jste daně zvýšili?
Jsem přesvědčen, bez ohledu na volební program, že není potřeba v současné době daně zvyšovat a jsem přesvědčen, že napříč politickými stranami není nikdo, kdo by se v současné době hlásil ke zvyšování daní. Tato situace se ovšem určitě neliší od situace před minulými volbami, kdy zvyšování daní také nebylo avizováno. Záruka neexistuje, musíme spoléhat na zdraví rozum.

29)Jak zaručíte, že nebudete opět zadlužovat zemi rekordním tempem, ačkoliv jste o sobě tvrdili, že jste vláda rozpočtové odpovědnosti?
Nebyli jsme jedinou koaliční stranou v této vládě a sestavování rozpočtu je vždy otázkou kompromisů. Já určitě nejsem příznivcem zadlužování ani v osobním životě a ani na úrovni státu.

Jiří Koubek, TOP09, Praha

1)Jste pro rychlé zavedení referend, přímé volby starostů a odvolatelnosti politiků občany?
Zavedení obecného referenda ano vyjma některých okruhů, jako jsou daně, bezpečnostní politika státu, zahraničně-politické vazby, základní důstojnost jedince. Přímá volby starostů -- v obcích a městských částech pod deset tisíc obyvatel (plus minus) určitě, nad to si nejsem jist, musí být známy kompetence starosty vs. zastupitelstvo (rada). Jsem starostou MČ, která má cca deset tisíc obyvatel, u nás to ještě funguje podstatně na "sousedské" bázi, lidé se ve volbách ještě podstatnou měrou rozhodují, protože kandidáty osobně znají. V zásadně není nikdo, kdo by se se mnou chtěl jako se starostou potkat a nebylo by mu to alespoň jednou umožněno. Ještě se to dá stihnout při všech mých povinnostech. V případě větších měst a celků už to tak jednoznačně nevidím (primátor města se nemůže potkat s každým, kdo o to stojí), zde už strany a hnutí hrají větší roli než u menších měst a vesnic. Představa, že zvítězí člověk jako populární osobnost, ale nebude mít v zastupitelstvu většinu, je špatné řešení. Pokud většinou bude disponovat  opozice vůči starostovi, jaké kdo bude mít kompetence? Nestane se z toho paralýza, jak jsme svědky na mnoha MČ v Praze? Starosta musí mít většinu, aby mohl činit potřebné kroky. Co se v obci stane, lidé spojují se starostou, nikoliv s radou či zastupitelstvem. Z tohoto důvodu není možné mít starostu v opozici vůči jiné většině v zastupitelstvu. Tedy v případě přímé volby starostů (primátorů) by má podpora záležela na kompetencích, které by u starosty musely být větší,  než jsou dnes.

2)Jste pro zrušení anonymních akcií a zveřejnění skutečných vlastníků firem?
Ano u těch, kteří obchodují se státem, s veřejnými institucemi, pobírají dotace. V systému zakázky se subdodavateli, tak musí být u každého subdodavatele.

3)Jak prokážete, že nepodlehnete uplácení ze strany různých mafií za jejich zájmy proti zájmům občanů ČR (hazardní, církevní, solární lobby)? (Kdy jste projevili občanskou statečnost a jak?)
 Jak prokážete, vážený pane Vereši, že za týden neukradnete v Lidlu kus salámu? Až mi toto prokážete Vy, budu vědět, jak mám prokázat neexistenci budoucích mých kroků. To, že jste ještě nikdy nic v životě neukradl, neznamená, že tak neučiníte za týden. Neboli: na takto formulovanou otázku se nedá odpovědět. Mohu prezentovat jen kroky minulé, například: Co se týká hazardu, jsme jedna z mála městských částí, která zavádí nulovou toleranci vůči hazardu. Učinili jsme tak ihned, jakmile tato kompetence obcím byla dána.

4)Jste si jisti, že nebudete vydíratelní?
"To, že jsi paranoidní, ještě neznamená, že po tobě nejdou." Woody Allen. Žiji v jiném světě, než Vy, pane Vereši.

5) Co uděláte po svém zvolení, aby byly zrušeny tyto nespravedlivé restituce nebo minimalizovány škody a bylo dosaženo restitucí spravedlivých?
 Otázka předem implikuje, že je něco špatně. Opět špatná formulace, na kterou nelze odpovědět. To, že máte svou pravdu, přeci neznamená, že ji sdílí i ostatní. Na otázku, zda jsou církevní restituce spravedlivé či nikoliv a proč, by odpovědět šlo, na Vaši nikoliv. Pocházím z města Žďár nad Sázavou, kde je na klášteře (ve správě církve) a barokním skvostu Zelené hoře (ve správě státu) jasně patrné, že se církev umí o památky postarat lépe než stát. Ovšem restituce jsou nejen památky, ale i další statky. Přeji Vám, že máte v této široké problematice tak jasno.

6) Jste pro vstup ČR do Evropského stabilizačního mechanizmu?
 Nejsem odborník na toto téma, nemohu obsáhnout všechna témata, která budou k hlasování. To by potom sněmovna nemusela mít 200 poslanců, kdyby každý měl rozumět všemu.

7)Jste pro omezení poslanecké imunity? Jak velké?
 Žiji 37 let bez imunity, budu rád žít i bez ní další roky. K omezení již došlo, nyní je třeba hodnotit časem, je-li dostatečné. Překotné měnění systému není žádoucí. Omezení již nyní je, zůstává otázka: jsou ještě nějaká negativa? Nezmiňujete.

8)Jste proti zvyšování daní, sociálního a zdravotního pojištění atd.?
 Jsem proti zvyšování celkové daňové zátěže.

9) Jste pro přechod Řecka a dalších krachujících států na původní měny?
 Nejsem odborník na toto téma, nemohu obsáhnout všechna témata, která budou k hlasování.

10)Patříte spíše k příznivcům prezidenta Zemana nebo spíše k jeho odpůrcům?
 Nevolil jsem ho.

11)Věříte v Boha nebo jinou nadpřirozenou bytost?
 --

12)Patříte do nějaké církve? Jaké? Angažujete se v ní nějak?
 --

13)Ovlivňuje Vás víra každý den ve Vašich rozhodnutích?
 --

14)Jsou pro Vás důležitější zájmy a přání Vaší církve anebo občanů? Věříte, že následováním církve (náboženství) dojdou lidé ke správnému cíli, i když se jim zdá, že cesta vede jinudy, než říká církev (náboženství)?
 --

15)Pro jakou formu regulace interupcí jste?(Stávající, uvolnit nebo zpřísnit a jak...)
 --

16)Jste proti "interrupční" pilulce?
 --

17)Jste pro bombardování Sýrie bez souhlasu OSN?
 --

18)Jste pro bojový výcvik a zásobování rebelů v Sýrii zbraněmi?
 --

19)Jste pro přímou volbu prezidenta?
 Systém je zaveden, určitě bych jej v současné podobě ponechal. Otázkou je, zda zpřesnit kompetence prezidenta? A to nevím.

20)Smlouvy, uzavřené státní správou, mají být platné až po jejich zveřejnění?
 Ano u místních samospráv, u krajů, ministerstev. V případě mezinárodních či armádních apod. smluv nikoliv s ohledem na bezpečnost státu. Tedy celkově podmíněné ano. Jako starosta MČ Praha-Libuš zveřejňujeme na webu všechny smlouvy, centrální registr vítám. AŤ mají občané nejen právo, ale i snadnou možnost kontrolovat své volené zástupce.

21)Měly by mít homosexuální páry možnost adopce?
Ne.

22) Jste pro propagaci vystěhování Romů z ČR?
 Nerozumím otázce. Propagovat lze něco, co se někým děje. Nevšiml jsem si, že by někdo vystěhovával Romy, tedy o jaké propagaci mluvíte? Zamyslel jste se, vážený pane Vereši, nad formulací své otázky?

23)Jste pro snížení hranice 5% nutné pro vstup do Parlamentu?
 Ne. Zvažoval bych snížení hranice věku pro zúčastnění voleb, např. snížení na 16 let pro místní komunální volby a volby do krajů - to považuji za možné.

24)Jste pro zákaz kouření v restauracích?
 Jsem pro jasné oddělení prostorů kuřáků a nekuřáků. Dnes již existují nekuřácké kavárny a hospody, nekrachují, chodí k nim klientela, která jinak do kuřáckých by nezašla. Osobně vyhledávám spíše nekuřácké.

25)Co si myslíte o výroku Papeže Františka, že nikdy nebyl pravičákem? Jste pravičák?
 Opět zavádějící otázka. Jaká je Vaše definice "pravičáka"? Jaká je ve Wikipedii? Jaká je při výuce na školách v ČR? Jednotná? Je stejná jako "definice" v Latinské Americe, která si prošla v sedmdesátých a osmdesátých letech složitým vývojem? Jistě není, pod tímto pojmem lze v čase a v různých krajinách vidět jiné osoby, jiné modely vládnutí. Způsob Vámi položené otázky, vážený pane Vereši, ukazuje, že jste se opět nad formulací otázky nezamyslel.

26)Měly by si církve platit své faráře, jejich vzdělání a opravy svých nemovitostí ze svého?
 Jsem pro odluku církví od státu, Vaše otázka je opět zavádějící.

27)Má stát platit faráře v nemocnicích, věznicích a armádě nebo psychology věřící i nevěřící?
Viz předchozí odpověď.

28)Jak zaručíte, že nebudete opět zvyšovat daně, ačkoli jste před minulými volbami  tvrdili, že v době krize pokládáte zvyšování daní za škodlivé pro ekonomiku a stejně jste daně zvýšili?
Nebyl jsem poslancem, daně jsem nezvyšoval ani nesnižoval, proč mi tuto otázku kladete?

29)Jak zaručíte, že nebudete opět zadlužovat zemi rekordním tempem, ačkoliv jste o sobě tvrdili, že jste vláda rozpočtové odpovědnosti?
Nebyl jsem poslancem, nebyl jsem členem vlády rozpočtové odpovědnosti, škoda, že jste si to neověřil, když se tak "zasvěceně" ptáte.

Jiří Valenta, KSČM, Plzeňský kraj

1)Jste pro rychlé zavedení referend, přímé volby starostů a odvolatelnosti politiků občany?
Pro zavedení referend zcela jistě, otázky přímé volby starostů a odvolatelnosti politiků občany jsou pro mě k diskuzi.

 

2)Jste pro zrušení anonymních akcií a zveřejnění skutečných vlastníků firem?
Ano a pokud možno v co nejkratší době.

3)Jak prokážete, že nepodlehnete uplácení ze strany různých mafií za jejich zájmy proti zájmům občanů ČR (hazardní, církevní, solární lobby)? Kdy jste projevili občanskou statečnost a jak?
Můj osobní, ale i politický, život není založen na hromadění majetku a myslím, že si to lze velice snadno ověřit. V boji proti hazardu zastávám v Plzni velice radikální odmítavé přístupy, za které bývám z různých stran často kritizován. Boj církevní lobby, např. za nepřípadnou podporu ze strany města Plzně, ale i ze strany státu (restituce) tvrdě kritizuji při jednáních ZMP. Občanskou statečnost projevuje politik téměř vždy, když stojí se svým názorem proti převaze politických soupeřů, a na to jsem si již za 7 let své zastupitelské činnosti relativně zvykl.

4)Jste si jisti, že nebudete vydíratelní?
Osobně mi to nevadí, nemám co tajit, i když je mi jasné, že případně ataky mohou přijít. Předpokládám, že se v tomto ohledu dokáži ubránit.

5) Co uděláte po svém zvolení, aby byly zrušeny tyto nespravedlivé restituce nebo minimalizovány škody a bylo dosaženo restitucí spravedlivých?
Pokusíme se k této otázce vyvolat celostátní referendum a platnost zákona posléze zvrátit.  

6) Jste pro vstup ČR do Evropského stabilizačního mechanismu?

 

7)Jste pro omezení poslanecké imunity? Jak velké?
Myslím, že postačuje imunita na politické projevy, a ale i mimo sněmovnu.

8)Jste proti zvyšování daní, sociálního a zdravotního pojištění atd.?
Tato otázka je k diskuzi, záleží na aktuálním ekonomickém stavu státu. Netvrdím však, že mi severská cesta silného sociálního státu není blízká. Ovšem daně a pojištění lze zvyšovat pouze z odpovídající výše mzdy.

9) Jste pro přechod Řecka a dalších krachujících států na původní měny?
Spíše ano.

10)Patříte spíše k příznivcům prezidenta Zemana nebo spíše k jeho odpůrcům?
Ze 70% svého politického přesvědčení k jeho příznivcům, čímž jsem chtěl naznačit, že ne všechny Zemanovy kroky schvaluji.

 

11)Věříte v Boha nebo jinou nadpřirozenou bytost?
Věřím ve vyšší moc.

12)Patříte do nějaké církve? Jaké? Angažujete se v ní nějak?
Ne a neangažuji. Ale pocházím ze staré sedlácké rodiny, kde každé dítě bylo přijato do církve.

13)Ovlivňuje Vás víra každý den ve Vašich rozhodnutích?
Ano, víra ve spravedlivější uspořádání naší země.

14)Jsou pro Vás důležitější zájmy a přání Vaší církve anebo občanů? Věříte, že následováním církve (náboženství) dojdou lidé ke správnému cíli, i když se jim zdá, že cesta vede jinudy, než říká církev (náboženství)?
Přirozeně, že pro mě jsou zásadními zájmy občanů. Církve neodsuzuji, ale víra stojí v žebříčku hodnot o poznání více. Domnívám se, že církve jsou často zbytečný mezičlánek k víře..Ale jak jsem již uvedl, v Boha nevěřím.

15)Pro jakou formu regulace interrupcí jste? (Stávající, uvolnit nebo zpřísnit a jak...)
Domnívám se, že současný stav je odpovídající.

 

16)Jste proti "interrupční" pilulce?
V odůvodněných případech nikoliv.

17)Jste pro bombardování Sýrie bez souhlasu OSN?
Zcela jistě ne.

18)Jste pro bojový výcvik a zásobování rebelů v Sýrii zbraněmi?
 Ne.

19)Jste pro přímou volbu prezidenta?
Spíše ano.

20)Smlouvy, uzavřené státní správou, mají být platné až po jejich zveřejnění?
I takto by se na to dalo nahlížet.

21)Měly by mít homosexuální páry možnost adopce?
Ne.

22) Jste pro propagaci vystěhování Romů z ČR?
 Nechal bych to na čistě na nich, propagovat to rozhodně nebudu.

23)Jste pro snížení hranice 5% nutné pro vstup do Parlamentu?
Ne. Jinak by se do parlamentu běžně dostávaly osoby z pozadí kandidátních listin, tzn. i lidé nepožívající nejvyšší podporu dané politické strany, za jejíž program kandidují. Více preferencí než 5% však vyjadřuje již nutnou voličskou vůli ke změně v pořadí, a to by mělo zůstat zachováno.

24)Jste pro zákaz kouření v restauracích?
Spíše ano.

25)Co si myslíte o stanovisku katolické církve: "Může to znít přehnaně, ale pravice přitakává k životu a lidské důstojnosti, zatímco levice vede k umrtvení a degradaci lidí na chovná zvířata."?
Je to jeden z názorových proudů uvnitř církve, jiný proud zase odsuzuje kapitalismus a honbu za finančními a dalšími profity za každou cenu. Duka je podle mě člověk na nesprávném místě, hájí zájmy své, zájmy církve a nikoli občanů ČR..Dělá celé duchovní víře svými postoji jen ostudu.

26)Měly by si církve platit své faráře, jejich vzdělání a opravy svých nemovitostí ze svého?
Ano a již od této doby, kdy církve začaly přijímat restituovaný majetek.

27)Má stát platit faráře v nemocnicích, věznicích a armádě nebo psychology věřící i nevěřící?
V soukromých nemocnicích v žádném případě, ve státních zařízeních by šlo o tom diskutovat. Je to služba jako každá jiná a tak by mohla být i placená.

0
Vytisknout
6191

Diskuse

Obsah vydání | 17. 10. 2013