Když ptáčka chytají, pěkně mu zpívají...

5. 5. 2011 / Jiří Baťa

čas čtení 4 minuty

V BL se v poslední době objevilo několik příspěvků na téma motorismu. Dovoluji si přispět svou trochou do motoristického mlýna.

Reklama -- jaká to úžasná věc. Zvláště působivá je ta televizní. Již méně úžasný a stejně tak méně relevantní je jejich obsah. Mám-li být konkrétní pak, jsme-li u motorismu, uvedu několik příkladů reklamy na nové osobní automobily (nákladní automobily zřejmě reklamu nepotřebují, nejspíše se dobře prodávají samy i bez reklamy).

Tak např. jistá obchodní firma nabízí svůj nový automobil, doprovází jej zvýrazněnými superlativy na novou technologii, nové prvky bezpečnosti, pohodlí, zdůrazní, jak bude sloužit k nejvyšší či plné spokojenosti uživatele a jeho rodiny (zvláště, jedná-li se o provedení MUV). Nakonec jsme počastování prodejní cenovou bombou: pouze za (případně od ) tolik a tolik korun. Pro lepší znázornění uvedu např. 234 tisíc korun.

Běžný divák to pozře bez nějakých mimořádných emocí, motorista zpozorní, neboť nejen automobil, ale i cena je opravdu zajímavá a lákavá. Jenže, tento zaujatý divák-motorista již není informován, zda uvedená cena je s či bez DPH. A pokud náhodou ano, pak není nikterak upozorněn, že se jedná o cenu v případě, že prodej vozidla je (měl by být) zprostředkován přes nějakou leasingovou společnost. V tom případě však cena není zmíněných (např.) 234 tisíc korun, ale ve skutečnosti (např.) 280 tisíc korun. Notabene, pokud by si jej chtěl zájemce koupit za oněch zveřejněných 234 tisíc korun za hotové (cash), tak jej za tuto cenu (zřejmě) nepořídí.

Podobné "manýry" praktikují i autobazary, jen s tím rozdílem, že uvádějí cenu sice s DPH, pak ale cena (uvedeno opět někde v závorce či pod čarou) platí v případě, že prodej bude uskutečněn přes některou z jejich partnerských leasingových společností. Celková cena pro prodej cash, včetně všech poplatků a úroků, je pak shrnuta v sumě, která dosahuje mnohdy i více než 50 % ceny pro prodej na splátky. Uvedu příklad: prodejní cena automobilu s prodejem na splátky činí 95 tisíc korun, ale prodejní cena za hotové (cash) už činí 155 tisíc korun! Je tedy záhadou, jaké tabulky či jaký systém jsou pro tento druh prodeje používány. V každém případě se to jeví jako poškozování spotřebitele, neboť navýšení více jak 50 % z ceny na splátky nepoužívají ani ty nejlichvovatější firmy!

Nechápu, proč prodejci automobilů tímto způsobem mystifikují a klamou potenciální zákazníky. Pravda, není to jen výsada prodejců automobilů, stejně tak se chovají mnozí jiní obchodníci, když ne vždy uvádějí ceny s DPH, pokud v dodatku neupozorní, že jde o ceny bez DPH. Problém je v tom , že tyto dodatky jsou uváděny hluboko pod čarou, tedy v místech, kde to lze snadno přehlédnout a s písmem sotva bez lupy čitelným. No vědí, jak zákazníka obalamutit v rámci předpisů! Není přece jejich vinou, že si někdo nepřečte celý inzerát, že ano! Podobné případy však jsou, (mohou být) někdy až tragické, především v případech různých kupních smluv, půjček peněz apod.

Takže ještě jednou: reklama -- jaká to úžasná věc. Krásná, barevná, působivá, dojemná, přesvědčující a ...oblbující! Ano, tomu všemu se říká reklama! Proto nezapomeňte, že až budete prohlížet (tištěnou) či zhlížet (TV) reklamu, až se budete unášet a kochat vidinou nákupu inzerovaného automobilu (nebo čehokoliv jiného) pomněte, že reklama je sice dokonalá, jen cena mívá (někdy či mnohdy?) nějakou tu vadu na kráse!

0
Vytisknout
9876

Diskuse

Obsah vydání | 6. 5. 2011