Hlavně v redakcích by měli vyrazit na kole ...

15. 6. 2011 / Bohumil Kartous

Média, více či méně, vytvářejí realitu. Jsou některá témata, která jsou v jiné než mediální rovině těžko uchopitelná a pak záleží do značné míry jen na médiích, jak s příležitostí naloží. Stalo se přitom tak nějak dobrým zvykem, že jakékoliv tradiční prvky sociálního protestu vzbuzují -- přece ze své podstaty -- znepokojení. Každé médium je aktivní prvek, který skutečnou něčeho takového, jako je stávka, nějak uchopí a vytvoří o něm představu. Naše představa o stávce, máme-li nějakou, je z velké většiny formována tím, co média o takové věci sdělí. A protože znepokojení je jeden z několika motivátorů, které média tak ráda nadužívají, představa vytvořená médii je zejména znepokojivá, čemuž se přizpůsobují další věci, jako třeba fakta.

Násilně protesty v Řecku: "Obyčejní lidé chyby bank a vlád hradit nebudou"

15. 6. 2011

Řecký socialistický premiér nabídl svou rezignaci a vytvoření vlády národní jednoty poté, co se demonstranti střetli v athénských ulicích s policií. Protestovali proti vládnímu plánu nechat parlamentem schválit úsporná opatření.

Premiér George Papanderou oznámil, že je ochoten odstoupit, pokud se vláda shodne na jasném plánu jak splnit podmínky MMF a Evropské unie.

Británii hrozí obří stávka

15. 6. 2011

Statisíce pracovníků veřejného sektoru se připravuje stávkovat dne 30. června. Odborový svaz pracovníků veřejných a komerčních služeb hlasováním rozhodl o tom, že se připojí ke stávce. Stávkovat dne 30. června budou i členové dvou odborových svazů učitelů. Stávky se také budou účastnit státní zaměstnanci. Stávka bude trvat 24 hodin a pak bude následovat zákaz přesčasových hodin po dobu jednoho měsíce.

Stávky dne 30. června se plánují účastnit i aktivisté organizace UK Uncut, studenti a pracovníci vězeňské správy.

V rozhovoru ve středu na Channel Four News zaútočil konzervativní ministr Francis Maude na šéfa odborového svazu pracovníků veřejných a komerčních služeb Marka Serwotku, že se hlasování o stávce účastnil jen malý počet odborářů a že tedy nemá pro stávku dostatečný mandát.

Channel Four News však okamžitě vypočítal, že pro současnou britskou koaliční vládu také hlasovalo loni v květnu jen 38,5 procent veškerých britských voličů a poukázal na to, že arcibiskup anglikánské církve Dr. Rowan Williams zpochybnil mandát britské vlády pro provádění "reforem" s tím, že ministři provádějí "radikální, dlouhodobé reformy, pro které nikdo nehlasoval."

Podrobnosti v angličtině ZDE

Má být stávka okupační? Určitě!

15. 6. 2011 / Petr Kužvart

Poznámky k praxi protestních akcí

Je sice pozdě vyvíjet vliv na organizování zítřejší stávky, ale je důležité i pro budoucnost si některé věci ujasnit. Zejména v situaci, kdy odpůrci akce šíří různé tendenční nesmysly.

Policejní zásah v parlamentě

15. 6. 2011

Korespondenci stoupenců hnutí Ne základnám poslala do BL Eva Novotná:

Představitelům politických stran VV, TOPSTAR (tak je tato strana uváděna v PS na tabuli při hlasování), KSČM a ČSSD jsme poslali výzvu aby vrátili poslanecké sněmovně důvěru tím, že při nejbližší schůzi navrhnou projednání případu ProMoPro a postarají se o to, aby pan Vondra nadále nesetrvával na postu ministra obrany. Jsme názoru, že pokud se neucpou díry, kterými finance odtékají do neznáma, je marná snaha naplňovat státní pokladnu - zejména způsobem nesmyslných škrtů. Chceme znát, kam a ke komu mizí peníze. Je to český byznys? (jediný kdo reagoval na naši výzvu, byl pan předseda Filip.)

Posuďte sami jak dopadla naše snaha podívat se na to z galerie PS:

Kdo je hloupou masou v čí prospěch?

15. 6. 2011

V historii vždy pár vychytralých vyvolených zneužilo hloupou masu lidí k prosazení svých cílů. Teď je otázka, kdo v našem případě je masa hlupáků a kdo jsou ti vychytralí vyvolení, píše Pavel Hanáček.

Ad potřebné reformy

Odborářská šlechta organizuje vyděračskou stávku

15. 6. 2011

Stávka -- Informace pro studenty a zaměstnance NF VŠE

Ve čtvrtek 16. 6. 2011 organizuje odborářská šlechta vyděračskou politickou stávku, v rámci které může dojít i ke zneužití veřejného vlastnictví (komunikace, autobusy či další dopravní prostředky) k různým blokádám.

Vedení Národohospodářské fakulty VŠE v Praze nesouhlasí s formou vyhlášené stávky, kdy si určité sociální skupiny berou svým chováním za rukojmí ostatní občany, omezují jejich činnost jak pracovní tak i osobní. Vedení NF VŠE proto v případě, že bude narušena přeprava studentů při cestě do školy na zkoušky, či narušeno plnění jiných studijních povinností, bude jim neúčast omluvena a bude jim poskytnut náhradní termín. Ve čtvrtek 16. 6. 2011 zůstává činnost všech pracovišť NF VŠE v normálním režimu.

Děkan fakulty: doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc.

Zdroj: ZDE

Bojí se stát exekutorů a rozhodců?

15. 6. 2011

Navíc by se razantním zákrokem, který je už několik let potřeba, ministerstvo dotklo velmi lukrativního způsobu obživy velké a dobře organizované skupiny lidí, která nemá zájem cokoliv měnit. A které čím dál tím větší excesy ani nevadí: na plnou třetinu exekutorů jsou podány kárné žaloby a nezájem prezidentky Exekutorské komory je velmi dobře ilustrovaný v sobotních Lidových novinách. Ještě větší strach má ministerstvo spravedlnosti z rozhodců, naprosto neregulovaného byznysu, ve kterém lidé se silným žaludkem vydělávají miliony měsíčně na úkor těch, kteří nemají šanci se bránit.

Zdroj: ZDE

Britští státní zaměstnanci se chystají stávkovat kvůli důchodům

15. 6. 2011

Odborový svaz britských učitelů a Asociace učitelů a vysokoškolských odborných asistentů se rozhodla stávkovat dne 30. června 2011 na protest proti vládním snahám "reformami" snížit jejich starobní důchody, přestože jednání s vládou dosud není uzavřeno.

Znamená to, že 30. června budou v Británii stávkovat tisíce školních učitelů, a většina škol bude muset být uzavřena. Budou stávkovat také zaměstnanci státní služby i univerzitní učitelé.

Podrobnosti v angličtině ZDE

Vládní mateníky kolem údajné důchodové reformy II.

15. 6. 2011 / Stanislav A. Hošek

Žádný systémový odborník nepochybuje o tom, že před jakoukoliv změnou v systému musí být provedena komplexní analýza jeho současného stavu, zahrnující i rozbor předchozího vývoje. Dovoluji si konstatovat, že žádná politická moc nic takového u penzijního systému -- a nejen u něho -, v polistopadové době neprovedla. Záměrně. - Chovala se a dosud se stále chová jako typická revoluční diktatura vnucující veřejnosti bezohledně své představy o změnách všech systémů -- od politického přes ekonomický po sociální.

Potřebná poznámka

První část mých textů o změně penzijního systému byla v BL publikována před poměrně delší dobou. Předpokládal jsem tehdy, že budu pokračovat v průběhu týdne až čtrnácti dnů. Jenže mezi tím byly v BL otištěny materiály národohospodářských odborníků naší největší odborové konfederace, které byly nejen daleko fundovanější, ale při tom dokonce stylisticky přehlednější. Dále v téže době, rovněž do BL, napsal svůj text na stejné téma i svižně a odlehčeně píšící sociolog Keller. Abych neopakoval jimi řečené, musel jsem přepracovat celou svou koncepci, jejíž část si dovoluji až nyní předložit čtenářům BL.

Desatero o polistopadové svobodě a mravnosti

15. 6. 2011 / Oskar Krejčí

Inventura nešvarů polistopadového vývoje, kterou provedl Michal Černík, narazila na dva z nejzajímavějších představitelů liberalismu a konzervatismu v českém intelektuálním prostoru.

Problém započaté diskuse o našem směřování je v tom, že diskutující se zatím míjejí: jestliže se Michal Černík oddával reáliím našeho radostného života, Petr Mach a Roman Joch proti němu tasili abstraktní vize svobody a mravnosti. Možná, že by stálo za to pokusit se obě hladiny propojit.

Co dělat? Typická ruská otázka!

15. 6. 2011 / Jaromír Máša

Otázka nových voleb je skutečně problematická. Nové volby starým stylem, to je jen opakování historie. Ano, lze si představit, že stranické slibotechny vypotí nějaké jásavě přesvětlené horizonty, které, jak již to s obzorem bývá, jsou jen myšlenými čarami, které se od nás vzdalují, jak se k nim blížíme. Anebo spustí nářky, jak kdyby jim ani ne tak zemřelo všechno příbuzenstvo, jako shořela nepojištěná banka. Nebo nastrčí nová jména, která budou fungovat jako škrabošky před starými -- ani se mi nechce říci obličeji -- spíše ksichty.

Prosíme, přispějte finančně na provoz Britských listů

3. 3. 2017

Milí čtenáři,

na provoz Britských listů potřebujeme měsíčně přibližně 60 000 Kč. Velmi oceňujeme, že čtenáři podstatnou měrou přispěli na provoz našeho serveru v listopadu a v prosinci 2016. Bohužel však tuto finanční podporu potřebujeme trvale,  výdaje udržujeme na minimu, avšak  bez rozpočtu se server provozovat nedá. Prosíme, tedy, uvažte o pravidelném finančním příspěvku ve prospěch BL. Stačilo by, kdyby 300 lidí příspívalo měsíční částkou 200 Kč.

Jako občanské sdružení poskytujeme všem přispěvatelům potvrzení, na jehož základě si finanční dar můžete odečíst od základu daně. 

Přispět můžete i bankovním převodem na účet v pražské Raiffeisenbance, číslo účtu: 1001113917, kód banky 5500. Adresa banky je 120 00 Karlovo nám. 10, Praha 2.

Příspěvky na provoz Britských listů je možno   zaslat i z mobilního telefonu, informace o tom jsou níže.

Je vůbec jasné, oč nám ve čtvrtek půjde?

15. 6. 2011 / Miloš Dokulil

Pouhých několik hodin před začátkem čtvrtka (16. 6.) se může zdát, že už nemůže jít o nic jiného, než že se "po čtvrtku" jedni chytnou za hlavu ("Co jsme si to nadrobili?"), zatímco druzí se budou moci směle bít v prsa ("Jak jsme to medle zaonačili!"), a ti třetí budou s nadhledem vyprávět, že na jejich slova došlo, i když žádné moudro k doličnému problému nevyslovili ("Copak to mohlo dopadnout jinak?"). Je možná zatím ještě dost jedno, kdo z nás chce fandit vládě (a prezidentu republiky), anebo naopak odborům (a jejich vůdčím představitelům). Možná že tak úplně jedno zase přitom není, že vláda má nemalou odpovědnost jak za výkonnou moc vcelku, tak také za výkonnost v ekonomice, o újmě veřejnosti v dopravní obslužnosti nemluvě. A také odboráři zřejmě nemohou nevědět, že už byli nemálo důrazně upozorňováni, že jim bude vystaven účet za prohospodařený čas.

Vláda zlodějů

15. 6. 2011 / Milan Valach

"Tak, jako hejno krkavců snesli se na tuto zemi, aby vyklovali každé zrnko zlata, stříbra. Nemají slitování. Jejich srdce zjedovatěla touhou po bohatství. Se vším kupčí, všechno prodávají...........a za peníze takto vydřené z chudého lidu koně krásné chovají, čeleď nepotřebnou drží, v kostky hrají a na své kuběny kožichy drahé věší....však poznejte se, vy zloději chudého lidu neboť Bůh i lidé vás vidí!!"

JAN HUS

Z diskusí na facebooku:

Podporuji zítřejší stávku! Nejsme ovce ani hlupáci, kteří se nechají trpně okrádat. Kdo nepracuje v dopravě, může se připojit jinak. V řadě míst probíhají podpůrné akce:

v Praze:

zítra 16. 6. 2011 na Palackého nám. na odborářské shromáždění v 9.00 hod.

v Brně:

Brno, před vchodem do Hlavního nádraží

16. 6. v 10.00 hod. zveme všechny, kdo podporují stávkující dopraváky, k vyjádření podpory!!!

Jelitózní postoj českých odborů

14. 6. 2011 / Radek Mokrý

Přemýšlel jsem teď ráno o strategii odborů, pořád mi připadají trošku jelitózní. Viděl jsem například tohle.

Moderátorka oblečená jak princezna z pouti. Někteří vrchnější odboráři kolem vypadají jakoby si na tiskovku odskočili z banketu na oslavu výroční zprávy nějaké akciovky.

Je to důležité jednání o výši důstojnosti reálných mezd v našem státě a připomíná občas vystoupení papouška kakadu se sborem veselých havranů.

Ono ostudné předběžné opatření pražského Městského soudu, už mělo viset na webových stránkách ČMKOS. Včetně krátkého životopisu a představení toho, kdo ho napsal a podepsal.

Místo taktické protiofenzívy sedí jak kachny na rybníku. Do čtvrtka by se mohl povést v ČR tak oblíbený nákup přeběhlíků, stákokazů a mrv všeho druhu včetně protidemonstrace najatých mladých pitomců.

Vždyť vládnoucí strany mají i firmy na dodávku veřejnosti na schůze městských zastupitelstev, prvomájové oslavy a dodávají své lidské zboží i na setkání nejvyšších politiků s lidem.

Podobně se to dělá v Severní Koreji, kam milovaný vůdce přijede, jásají davy s vlaječkami a pionýrky tančí ))))))))))))))

 8758

Monitor Jana Paula:

Bude konec světa?

15. 6. 2011 / Jan Paul

Mnozí snadno řeknou : bude, jenom že to z nás zase mluví jenom pýcha, vševědoucnost, namyšlenost a arogance, a to je něco, čeho právě v tuto dobu nejméně potřebujeme. Dost dlouho jsme si my lidé mysleli, jak měníme svět, a docela se nám to povedlo, jen se mi nezdá, že k lepšímu. Internet je plný nejrůznějších rozumbradů, věštců, a prognostiků, kteří vědí jak to bude s koncem světa, ale mě mezi tím vším balastem zaujal Mike Adams textem Kolaps moderního světa v plném proudu.

Je mi tě opravdu líto, Václave

14. 6. 2011

Dnes jsem si přečetl poznámku v BL, že včera v Událostech prohlásil poradce prezidenta, že on by odbory zakázal.Co ještě se zakáže? ptá se Heřman Schottek.

Tak to je opravdový poradce se vším co k tomu patří, píše Petr Miller, první ministr práce a sociálních věcí po listopadu 1989.

A já se Tě ptám, Václave, prezidente, proč "něco takového" zaměstnáváš. Zřejmě jablko nepadá daleko od stromu, a tak s děsem sledují Tvé poslední výroky a je samozřejmé, že vděční vlezdoprdelkové, kterých máš kolem sebe jistě mnoho, se pak mohou přetrhnout. Ty máš být nestranný prezident, to je Tvoje úloha a ne svými výkřiky navádět k blbostem, kterých se pak kdejaký trouba chytá. Pro tohle jsme do toho v roce 1989 šli, tenkrát ještě společně??

Ten poradce, ten nestojí za zmínku, ale Tebe je mi opravdu líto.

Petr Miller, Tvůj bývalý kolega z federální vlády, která byla poslední skutečnou vládou.

Arabská liga poprvé odsoudila násilí, které páchá syrská vláda

15. 6. 2011

Arabská liga veřejně kritizovala násilí v Sýrii. Konstatovala, že arabské státy "jsou rozhněvány a aktivně monitorují" krizi.

Sílící mezinárodní kritika však nezastavila ofenzívu syrské armády proti vesnicím na severu země. Ze Sýrie prchají uprchlíci, více než 7000 je jich nyní v jižním Turecku a nejméně 5000 Syřanů uprchlo před svou vládou do Libanonu.

Podrobnosti v angličtině ZDE

Japonci nalezli radioaktivní cesium v těle velryb

15. 6. 2011

Japonští velrybáři objevili radioaktivní cesium v tělech dvou plejtváků malých (minke whale, Balaenoptera acutorostrata) nedávno ulovených v Tichém oceáně, informovaly dnes místní úřady. Obě velryby byly uloveny ve vodách nedaleko ostrova Hokkaido, jedna z nich vykázala radioaktivitu 31 becquerelů na kilogram, kdežto druhá 24,3 becquerelů na kilogram. Pravděpodobnou příčinou je trvající únik radioaktivity z elektrárny Fukušima.

S čím kdo zachází...

15. 6. 2011 / Pavel Urban

(polemika s články ZDE a ZDE.)

Jan Čihák napsal dobrý a zasvěcený článek. V jedné věci s ním ale nesouhlasím. Píše, "o velmi pochybné a hanebné roli, kterou v rozpadu Jugoslávie sehrály západní mocenské struktury ... čím déle se Balkánem zabývám, tím intenzivnější mám dojem, že to bylo celé krutá domluvená "habaďůra", což si myslí i velké množství místních lidí."

POZVÁNKA:

Odbory občanům Liberce: Přijďte s námi diskutovat!

15. 6. 2011

Zástupci libereckých odborů vyzývají všechny Liberečany, kterým není lhostejný osud jejich města i celé země, aby přišli během dopoledne ve čtvrtek 16.6. k stávkové, informační kampani na liberecké Fügnerově ulici. Pojďme debatovat o příčinách stávky i celospolečenské krize!

Dopis učitelům

15. 6. 2011

Vážené učitelky, profesorky, ředitelky, vážení učitelé, profesoři, ředitelé, je na čase přestat mlčet! Naše postavení v české společnosti je tristní. Platy pedagogů jsou i po jejich zvýšení naprosto nedostačující. S nedostačujícím platem jde ruku v ruce také nízká společenská prestiž, která se rok od roku snižuje právě proto, že jejím určujícím měřítkem se stále více stává příjem a majetek, veškeré ostatní hodnoty jsou zatlačovány do pozadí jako bezvýznamné, napsal čtenář František Pták.

POZVÁNKA:

Nová mešita v Brně a soužití náboženských komunit v České republice

15. 6. 2011

Bouře mezi muslimskými přistěhovalci ve Francii a Itálii, vražda nizozemského filmaře Theo van Gogha, kauza bojkotu Dánska kvůli karikaturám proroka Mohameda, stále větší odpor mezi původními Evropany k muslimským přistěhovalcům, zprávy o snahách některých muslimů zavádět v Evropě středověké islámské právo šaria, propagováni antisemitismu a protikřesťanských postojů islamisty v Evropě, nebo záměr Islámské nadace v Brně vystavět na jižní Moravě mešitu v hodnotě desítek milionů korun. To jsou jen nejznámější případy konfliktu v soužití mezi muslimy a nemuslimy v Evropě.

Pane prezidente, pane předsedo vlády, pane ministře financí...

14. 6. 2011 / Vladimír Hejnic

...dospěl jsem k závěru, že současnou společenskou situaci jste zpolitizovali vy. Sleduji dost podrobně denní tisk nejrůznějšího druhu a nevšimnul jsem si výrazně politického vystoupení kteréhokoliv funkcionáře KSČM. Jejich komentáře na vyostřenou situaci jsou neobyčejně zdrženlivé. Není to dáno i blokádou ze strany "vašich sdělovacích prostředků"?

Zkusme to ve čtvrtek!

14. 6. 2011 / Luděk Prokop

S naší veřejností, s naším národem, s občany našeho státu, asi nehne už vůbec nic. Vláda si u zdůrazňovaně nezávislého soudu objedná zákaz stávky a otřesně nezávislý soud stávku zakáže. Vydáním předběžného rozhodnutí. Hotovo. Odboráři termín stávky přeloží a prodlouží dobu jejího trvání. A občané, kteří v odborech nejsou? Asi nic.

Česká republika nesmí být obětí soukromých zájmů

14. 6. 2011

Našel jsem v Lidovkách článek, kde se můžete dočíst: "Skutečnost, že k neoprávněným exekucím vůči nevinným dochází, přiznává i prezidentka Exekutorské komory Jana Tvrdková. Vysvětluje to ale tak, že exekutoři často počítají s tím, že lidé si v rodině dokážou snadněji zjednat nápravu. "Každý by měl vědět, s kým žije. Aktiva umějí lidé sdílet bez problémů. Když ale mají sdílet i pasiva, tak se diví," řekla Tvrdková."

Zvykli jsme si, že různí ministři a poslanci běžně říkají neuvěřitelné nehoráznosti, ale tohle ..., píše Karel Černý.

Klaus a Payne se snaží zakrýt špínu české vlády

14. 6. 2011 / Boris Cvek

Myslím, že Václav Klaus nebo jeho poradce Jiří Payne moc dobře vědí, proč tak ostře a nehorázně vystupují proti odborům. Potřebují, aby tento spor co nejvíce eskaloval a zakryl podstatu vládnutí, jak v poslední době vyplouvala napovrch díky tomu, že vládní strany vytahovaly jedna na druhou novou a novou špínu. Objevila se šance, že veřejné mínění, spojené základním společným zájmem boje proti korupci, konečně odmítne klausismus, pošle pravici s drtivou porážkou do opoziční sebereflexe a dá šanci nové levicové reprezentaci.

Proč nemám rád ekonomy

14. 6. 2011

Kladu si otázku, zda tato společnost respektive ekonomové se domnívají, že se budou neustále více a více nakupovat výrobky, aby se neustále mohly zvyšovat zisky. Např. osobně si zakoupím boty s koženým svrškem, o který se řádně a pravidelně starám, takže životnost boty předpokládaná i skutečná je pět až sedm roků. Nevidím důvod, proč bych měl dělat komusi radost, že si každý rok budu kupovat nové boty, píše Jan Vyčítal.

Stávka musí být vítězná, jinak bude poslední

14. 6. 2011 / Josef Mrázek

Základním cílem stávky bylo čelit ohrožení státu loupeživými "reformami". Vedlejším produktem mohla být slíbená demise předsedy vlády. Ostře politický problém z toho ale udělal ministr Kalousek, připojil se premiér Nečas a korunu přidal president Klaus, když jen mírně odlišnými slovy vyhlásili, že stávky se zneškodní zákonem. Takový zákon by do budoucna umožnil neomezenou zvůli vládců a ukončil by jednadvacetileté období, kdy možnost vyhlásit stávku, i politickou, byla pojistkou jakési demokracie. Teď tedy vyvstala nová a velmi vážná hrozba, kvůli které je nutné stávkovat, dokud to ještě jde. Vyhroceno je to tak, že už nelze povolit. Proberme si to podrobněji!

Ekonomie slastí a strastí

14. 6. 2011 / Václav Adam

V poslední době, aby se člověk pomalu styděl za to, že je ekonom. Jsou to totiž ekonomové, kdo lidem říkají špatné zprávy, jak je třeba seškrtat to a to, zdanit to a to, jak je třeba tvrději pracovat, vzdávat se sociálních jistot a další uším nelahodící zvěsti. Přitom se mi zdá, že výše zmínění ekonomové zapomínají na samu podstatu ekonomie. Co vlastně znamená "ekonomické myšlení"?

Pakoši a taky saky paky

14. 6. 2011 / Oldřich Průša

Motto: Nemůžete-li s někým vyjít, zkuste s ním vyběhnout.

Stávka, odboráři, předběžné opatření soudu jsou výrazy, které v posledních dnech najmě v právě uplynulém víkendu byly jednoznačně ve společnosti nejfrekventovanějšími.

Převraty na počkání, revoluce do tří dnů... a změna?

14. 6. 2011 / Karel Dolejší

Existuje frapantní kontrast mezi importovanou, značně propracovanou "technologií" občanských nepokojů aplikovanou během "Arabského jara", a skutečně dosaženými výsledky. Jako příklad může posloužit Egypt, kde po svržení Mubaraka vládnoucí junta zakázala stávky a shromáždění a podrobuje svobodné ženy ponižujícím kontrolám panenství. Připočtěme k tomu navíc fakt, že příznivci Muslimského bratrstva ve městech i na venkově velmi pravděpodobně rozhodnou podzimní volby, a máme tu ukázku toho, jak facebooková a masmediální hora porodila politickou myš - politicky liberální a sociální požadavky demonstrujících si vynutily pouhý facelifting konzervativní "řízené demokracie".

Co se ještě zakáže?

14. 6. 2011

Včera v Událostech prohlásil poradce prezidenta,že on by odbory zakázal.Co ještě se zakáže? ptá se Heřman Schottek.

Kdopak to tady mlží a šíří pomluvy?

13. 6. 2011 / Igor Pleskot

( Na okraj poznámky Lenky Zlámalové "Kdopak to tu stávkuje" v LN 11.6.2011 str.10)

V souvislosti s chystanou stávkou poletují z úst vládních činitelů, prezidenta i v mediích, na adresu odborů věty o vydírání, dělání rukojmí či štítu z veřejnosti, škodlivosti či nepřípustnosti stávky a jiné negativní výroky. Zabývat se článkem analytičky (!) LN vypadá pak jako hledání zástupného cíle např. místo pana prezidenta, koaličních ministrů, či premiéra. Její poznámka však shrnuje na malé ploše souhrn omylů, (opravdu omylů analytičky?), nepravd a pomluv o odborech -- a proto se k nim vyjadřuji. S její prvou větou souhlasím -- reakce veřejnosti na stávku bude velmi zajímavým indikátorem postojů veřejnosti. To uvidíme.

 8740

Vraždění a hrůzy, které způsobujeme po světě

13. 6. 2011

Toto je příběh o vzestupu strojů a proč už nikdo nevěří, že je možné změnit svět k lepšímu. Jak jsme se rozhodli, že jsme sami stroje, hráli jsme videohry a pomohli jsme vyvolat v Africe světovou válku.

Toto je shrnutí třetí části seriálu BBC od Adama Curtise "Jak na nás všechny dohlížejí stroje láskyplné milosti".

Druhá část seriálu je ZDE

První část seriálu je ZDE

Video třetí části seriálu je ZDE

Standing ovation českým odborářům!

13. 6. 2011 / Miloslav Štěrba

Standing ovation, čili ovace ve stoje. Tak správně česky označíme reakci pravé poloviny Sněmovny po vystoupení její předsedkyně Miroslavy Němcové. Uvedený projev českého politického fanatismu vyvolala díky fotografii památníku obětem komunismu na úpatí Petřína, který nosí prozřetelně v kabelce, a tudíž má vždy k dispozici.

Podle pětiny obyvatel ČR předčasné volby nejsou řešením politické krize

13. 6. 2011 / Karel Dolejší

Dle výsledků průzkumu agentury SANEP je 73,8% respondentů přesvědčeno, že stávající vládní koalice nejedná ve prospěch České republiky. 53% dotázaných se domnívá, že řešením jsou předčasné volby. 20,8% dotázaných, kteří jsou s vládou nespokojeni, si ovšem nemyslí, že by předčasné volby politickou situaci podstatně zlepšily. Jinak řečeno, za předpokladu reprezentativnosti vzorku to znamená, že každý pátý obyvatel České kotliny nevěří ve funkčnost politického systému.

Stávka: jde tu zrovna o to, oč tu doopravdy "běží"?

13. 6. 2011 / Miloš Dokulil

Už ten můj nadpis vypadá nemálo divně. Podtitulek ale navíc naznačuje, jako kdyby tu spor byl víceméně mezi mocí výkonnou a organizovanou silou odborových organizací. Přitom (jak je teď zvykem "v této zemi" říkat) "karty byly rozdány" ve zcela nepředstavitelně -- pro stávající vládu -- pozitivním poměru pro případná hlasování v parlamentě již v parlamentních volbách. Současně nelze hned nevidět, že partneři stávající koalice si navzájem nevěří, ať už kvůli již zveřejněným, anebo nějak utlumeným možným "přešlapům" (když tu "jde" o nemálo citlivou korupci, ne-li o ni především pak "běží"!). Přitom odbory bývají tradičně považovány za prodlouženou ruku "levice". Jinými slovy (pokud ještě slova mají nějaký význam): občan asi má vnímat ten spor jako konflikt mezi -- "pravicovou" -- vládou a "levicovými" odbory.

Ještě jednou "třetí odboj", snad už naposled

13. 6. 2011 / Jiří Baťa

Sobotní Právo (11. 06. 2011) mj. píše o stavu připravovaného zákona o třetím odboji. V článku Třetí odboj: Mašínové rozdělili Sněmovnu jsou zmíněny kromě jiného i výroky některých představitelů obou stran, z nichž vyplývá nejednotný, mnohdy až rozporuplný názor či pohled na připravovaný zákon. Snad by bylo vhodnější uvést, že bratři Mašínové nerozdělují jen Sněmovnu, ale i českou společnost.

Co bude následovat po definitivním odstavení jaderné elektrárny?

13. 6. 2011

A k tomu:

- také likvidace JE je po definitivním odstavení JE je finančně obrovsky náročná mnoholetá záležitost. Až provozovatel vyčerpá možnosti současné levné výroby el. proudu, např.i zahraniční, a odejde. I definitivně odstavená JE, skladiště radioaktivních odpadů a další musí mít i nadále na mnoho let nemalý obsluhující personál. Co s mnoha desítkami tisíc tun radioktivních trosek a velikým množstvím radioktivního odpadu? (Nelze odvézt do sběrného dvora či složiště, zakopat km do země - spodní voda vynese na povrch, září dál, hrozí rozšíření radioaktivity). Ať už skončí životnost JE z jakéhokoliv důvodu, (normálně 30 let, bez havárie), na kom zůstane finanční zátěž po provozovateli? Jak jsou tyto a další výdaje zakalkulovány do dnešních zlatých výdělků provozovatele JE? Spíš se domnívám, že hledá cesty ke stavbě dalších JE, píše František Pesut.

Vážné otázky si zaslouží vážnou diskuzi

14. 6. 2011 / Vladimír Wagner

Ve včerejších Britských listech vyšel další příspěvek Františka Pesuta k problematice jaderných elektráren.

Otázka likvidace jaderné elektrárny po ukončení její činnosti a finančního zajištění tohoto procesu je velice vážným tématem. Stejně tak i zajištění likvidace dosluhujících mořský větrných farem o rozloze desítek kilometrů čtverečných, rozlehlých polí fotovoltaických elektráren, mezikontinentálních ropovodů či plynovodů nebo následků uhelné těžby či těžby uranu. Je zde prostor pro seriozní diskuzi.

Výroky týdne:

Vidíte, jak je to půl na půl

13. 6. 2011 / Alex Koenigsmark

"Já nesouhlasím s demolicí domu v památkové oblasti, já jsem ji jenom umožnil."

MUDr Jiří "Mackie" Besser PIG, ministr kultury, paroduje v sobotním Právu Vlastu Buriana.

"Už dávno přece neplatí setrvání u jedné profese, natož na jednom místě," RNDr. Petr Nečas PIG, předseda vlády, v sobotních Lidových novinách navrhuje, aby horníci, kováci a další pracovníci těžkých manuálních profesí přecházeli po šedesátce na vysokoškolské a manažerské posty, kde se dočkají důchodu v sedmdesáti letech.

"Průzkum ukázal, že 90% lidí tuto vládu nechce." Pondělní Lidové noviny.

"Vidíte, je to jako vždycky půl na půl", komentuje zprávu ing. Miroslav Kalousek PIG, ministr financí, tamtéž.

Pozn: titul PIG (zkratka Politik Inteligentní Gramotný) udělujeme členům vlády, která zvyšuje DPH na knihy

Syrská lesbická blogerka je hoax

13. 6. 2011

Mladá arabská lesbická blogerka v Damašku, kterou údajně minulý týden unesly syrské bezpečnostní orgány, je hoax.

Autorem blogu není Arabka z Damašku, ale Američan Tom MacMaster, žijící ve Skotsku. MacMaster je čtyřicetiletý aktivista, zajímající se o Blízký východ. Studuje na Edinburské univerzitě a zveřejnil nyní informaci, že blog syrské lesbičky vytvořil on.

PŘISPĚJTE FINANČNĚ NA PROVOZ BRITSKÝCH LISTŮ

Hospodaření OSBL za květen 2011

12. 6. 2011

V dubnu 2011 přispělo finančně na Britské listy 206 osob celkovou částkou 44 718.45 Kč. Na kontě Britských listů v Raiffeisenbance jsme měli 31.5. 2011 částku 117 797.11 Kč. Na internetovém účtu Paypal máme nyní

26462