Školství

30395

Třetí role univerzit a Home Credit

10. 10. 2019 / Boris Cvek

Dlouho jsem přesvědčen o tom, že podivně získané peníze, abych to řekl mírně, nepředstavují problém jen v tom, že někde chybí, ale také v tom – a často především v tom -, že někomu, kdo má dost p...

30516

Kulturní ofenziva podnikatelského ducha

10. 10. 2019 / Albín Sybera

Uzavření spolupráce mezi Univerzitou Karlovou a společností Home Credit (v BL ZDE) poměrně dobře ilustruje nejenom dlouhodobější snahy vedení skupiny PPF normalizovat své kontroverzní metody „pod...