Ukrajina: Obyvatelstvo Lugansku v těžké nouzi

24. 8. 2014

čas čtení 3 minuty

Tisková zpráva MVČK1 No 149/2014

Ženeva/Kyjev/Moskva (ICRC) -- Personál Mezinárodního výboru Červeného kříže (MVČK) hlásí přerušované ostřelování obytných oblastí Lugansku ohrožující životy civilistů včetně humanitárních pracovníků.

"Telefonní linky ani jiná komunikační zařízení v Lugansku nefungují," říká Laurent Gorbaz, vedoucí operací MVČK v Evropě a Střední Asii. "Získávání informací od našeho týmu, který zde je již po několik dní, je komplikované. Je zřejmé, že obyvatelé Lugansku potřebují pomoc. Potravin a léčiv je nedostatek, přístup k pitné vodě je velmi obtížný. Je urgentní situaci zlepšit."

MVČK, jak jen to bezpečnostní podmínky umožňují, provádí zjišťování rozsahu potřeb a činí vše možné pro rozšíření svých operací v Lugansku a dalších částech Východní Ukrajiny. Mnoho lidí je nyní po týdny bez zpráv o svých blízkých -- obnovení kontaktů mezi nimi je další z priorit MVČK.

Pokračují jednání MVČK a představitelů tzv. Luganské lidové republiky o rychlém rozdílení pomoci poskytnuté ukrajinskými úřady nejpotřebnějším v Lugansku a okolí. To je ovšem možné pouze tehdy, jsou-li záruky bezpečného průchodu respektovány všemi stranami konfliktu.

Místní úřady zahájily distribuci pomoci dovezené 22. srpna z Ruska. I přes rozhovory vedené se všemi zúčastněnými stranami nebyl MVČK schopen zabezpečit dostatečné záruky pro bezpečný průchod a proto nemohl doprovodit ruský konvoj vezoucí pomoc. MVČK poskytuje odborné rady místním úřadům při vypracování plánů rozdílení pomoci.

Strany konfliktu musejí zajistit, že se pomoci dostane těm nejpotřebnějším, a to na nestranném základě. Ozbrojené násilnosti ve městě vyvolává současně obavy o možnosti obyvatel dostat se bezpečně k distribučním místům.

Mezinárodní výbor Červeného kříže důrazně vyzývá všechny strany, aby se zdržely užívání zbraní, které jsou svou povahou nerozlišující, tj. takových, které neumožňují rozlišit mezi civilisty a civilními objekty na straně jedné a vojenskými na straně druhé. Připomíná dále stranám konfliktu, že útoky nesmí být nikdy zaměřeny proti civilistům či civilním objektům, jakými jsou obytné domy, školy, zdravotnická zařízení a vozidla, ani proti objektům a zařízením nezbytným pro přežití civilního obyvatelstva, jakými 1.

Mezinárodní výbor Červeného kříže -- ICRC (Ženeva). Neutrální, nestranná a apolitická instituce. Misí MVČK je pomoc a ochrana obětí ozbrojených konfliktů a vnitřních násilností, jakož i prosazování mezinárodního humanitárního práva a dohled nad jeho dodržováním. Je -- stejně jako státy či mezinárodní mezivládní organizace -- subjektem mezinárodního práva.

Spolu se 189 národními společnostmi Červeného kříže (Č. půlměsíce a Davidovy hvězdy) tvoří Mezinárodní Červený kříž (Mezinárodní hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce). [pozn. ČČK] jsou potravinové sklady nebo vodovody. Strany konfliktu jsou taktéž na základě mezinárodního humanitárního práva povinny, jak je to jen možné, neumísťovat vojenské objekty do hustě osídlených oblastí a jejich blízkosti.

0
Vytisknout
6596

Diskuse

Obsah vydání | 25. 8. 2014