Ilegální motokros v CHKO Poodří

19. 7. 2011

Dávám podnět k prošetření jízdy tří motocyklů v CHKO Poodří dne 16.7.2011, v čase kolem 15:45. Motocykly jely po žluté turistické značce směrem od Suchdola nad Odrou do Bernartic nad Odrou. Pozorovány a fotografovány byly asi 1 km od Suchdolu, na loukách před Odrou. Kromě mne motocykly viděla skupina tří dalších dospělých osob píše Jiří Halmazňa.

Vyfotografován byl poslední ze skupiny motocyklů, který jako jediný měl registrační značku - 2C 95 26 (značka je po zvětšení a úpravě z fotografie čitelná, i když obtížně). Značku ale přečetly osoby, které se mnou v CHKO Poodří byly. Řidičkou byla zřejmě žena, což je patrné i z fotografie.

Řidiči porušili zejména tyto zákony ČR:

Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny: tento v § 26 zakazuje vjezd motorových vozidel na území chráněné krajinné oblasti,

Zákon č. 289/1995 Sb. o lesích: tento v paragrafu 53 zakazuje vjezd a stání motorových vozidel v lesních porostech i na účelových lesních komunikacích, dále ve stejném paragrafu zakazuje rušit v lese klid a ticho nadměrným hlukem.

Zákon č. 449/2001 Sb. o myslivosti: tento v paragrafu 9 zakazuje plašit zvěř, rušit ji při hnízdění a kladení mláďat, a to i hlukem a pojezdem motorovými vozidly.

Zákon č. 140/1961 Sb. trestní zákon: tento upravuje v § 257 poškozování cizí věci a v § 258 zneužívání vlastnictví.

Motorismus v lesích (a zejména v chráněných územích) je značným celospolečenským problémem v celé ČR.

http://www.zakaz-vjezdu.cz/

Dáno na vědomí

Policie ČR. Krajské ředitelství Moravskoslezského kraje

Policie ČR. Územní odbory Nový Jičín (pobočka Nový Jičín)

Správa CHKO Poodří

0
Vytisknout
5144

Diskuse

Obsah vydání | 19. 7. 2011