Nesnášenlivost v České republice

18. 7. 2011 / Lukáš Lhoťan

Krajský úřad z Hradce Králové poskytl dotaci hnutí Antimešita o.s. "Jako kraj přispívá na činnost různých sportovních či kulturních spolků a sdružení na svém území, rozhodla rada kraje, že podpoří částkou 15 000 korun činnost občanských sdružení AntiMešita a AntiMešita-envi," řekl tiskový mluvčí krajského úřadu Imrich Dioszegi.

Pro Valentina Kusáka je získání dotace úspěchem a důkazem, že čeští politici začínají ze státních peněz podporovat kulturní válku s hrozbou muslimské invaze. Jelikož pro Valentina Kusáka, stejně jako pro Miloše Zemana, neexistují umírnění muslimové a je potřeba vést "válku" se všemi muslimy, je zpráva o dotaci ze státních peněz znepokojivou zvěstí o možném směřováni ke konci sekulární a demokratické společnosti v České republice.

Od dob porážky náboženského fašismu a nástupu tolerance osvícenectví nestála Evropa před větší hrozbou ztráty civilizační společenské kultury. Ani hrozba bolševismu a nacismu nebyla pro budoucnost Evropanů tak zásadní jako hrozba nastolení "dobré" diktatury s ospravedlněním, že jde o ochranu před muslimským nebezpečím.

Bohužel odpůrci muslimů, jako je například Valentin Kusák, jsou ve své politické a ideologické linii, jen opakem islamistů a radikálních muslimů. Jak islamisté, tak i islamofobové jsou pro Evropu nebezpečím a na rozdíl od války s nacismem a bolševismem, v tomto případě je nepřítel dobře maskován v řadách Evropanů s krytím bojovník; "za historii a kulturu Evropy, jenže tito lidé uznávají jako historii Evropy doby netolerance, náboženské nenávisti a kulturu vidí pouze pod zorným úhlem mýtu o "čisté" evropské kultuře.

To, že Evropa, stejně jako muslimský svět, jsou pouze výsledkem historického prolínání různých kultur a náboženství, s nimiž se navzájem obohacovala o dobré i zlé, je pro islamofoby nepřipustitelný fakt. A právě to je jedno z dogmat, které mají islamofobové metodicky společné s vizí "čistého" islámu islamistů.

Královéhradecky Kraj tak svou podporou antidemokratického spolku Antimešita a jejího radikalismu, symbolicky skládá dříví na novou hranici upálení nepohodlných obyvatel Evropy.

Zpráva o sponzorství islamofobie ze strany Královéhradeckého kraje ZDE

0
Vytisknout
6202

Diskuse

Obsah vydání | 19. 7. 2011