Velikonoce

Jdi do prdele, Ježíši...

2. 4. 2018

Když připadnou Velikonoce na apríla: "Cha, cha, cha, vy apríloví hlupáci! Vy jste si mysleli, že jsem mrtvý, a já jsem si to jen užíval v jeskyni.""No, to je podraz, Ježíši.""A jdi do prdele!""Já...

26694

Golgota a přirozený svět

31. 3. 2018 / Boris Cvek

Naše intuice často vycházejí z minulých samozřejmostí. Ještě Carl Linné (1707-1778) si myslel, že organismy, které systematicky popisuje, vypadaly tak, jak vypadají, už od samého začátku stvoření. ...

VELKÝ PÁTEK:

Tři hodiny odpoledne

30. 3. 2018 / Jim Bishop

Ježíš se naposled zvedl k hlavě kříže. "Otče," zvolal, "do tvých rukou poroučím svého ducha." Jeden z vojáků obešel kříž a chvíli pozoroval umírajícího. Pak se vrátil a lehl si na skálu. Z Jež...

Velikonoční příběh a pravda

15. 4. 2017 / Boris Cvek

Velkopáteční příběh vypráví o tom, jak kněží hnali Ježíše před Piláta, tedy před pohana a zástupce okupantů, protože potřebovali, aby jim dovolil Ježíše popravit. Kněží měli tento důvod (Evange...

 7022

Tři hodiny odpoledne

14. 4. 2017

Ježíš se naposled zvedl k hlavě kříže. "Otče," zvolal, "do tvých rukou poroučím svého ducha." Jeden z vojáků obešel kříž a chvíli pozoroval umírajícího. Pak se vrátil a lehl si na skálu. Z J...