Jiří Polák

Autor žije ve Švédsku od r. 1965, má doktorát z politické vědy, obor mezinárodní politika, na Univerzitě v Lundu. Ve své dizertační práci (1986) předpověděl brzký rozpad sovětského impéria. R.1998 uspořádal v ČR první mezinárodní konferenci o přímé demokracii, které se zúčastnili akademici a aktivisté ze všech světadílů kromě Afriky. Od té doby je aktivní v globálním hnutí za PD. Vydává také čtvrtletní bulletin Worldwide Direct Democracy Newsletter.