Petr Furmánek

Autor se narodil r. 1980 v Praze, po absolvování Arcibiskupského gymnázia v Praze vystudoval Matematické modelování na FJFI ČVUT. Momentálně je zaměstnancem nejmenovaného státního podniku a studentem kombinovaného postgraduálního studia na FS ČVUT a Universitat Politécnica de Catalunya.