František Augusta

nar. 4.8.1930, v Českých Budějovicích

Po maturitě na reálném gymnáziu v Brně na vlastní žádost byl přijat do Vojenské akademie v Hranicích na Moravě, Spojovací učiliště v Novém Městě n.Váhom, jako voják z povolání učitel morse a provozu rádiových stanic. Poté studoval na Vojenské akademii A.Z. v Brně, titul elektrotechnický inženýr, pak působil jako učitel ve Spojovacím učilišti v N.M.n./V., vedoucí katedry programovaného učení, po srpnu '68 navržen na propuštění z armády - nerealizováno. Skupina byla přemístěna do Prahy do Výzkumného střediska Spojovacího vojska, kde působil jako vedoucí metodik Spojovacího vojska. By lpřijat ke studiu na titul kandidát pedagogických věd na Pedagogické fakultě UK v Praze, nuceně ukončil toto studium z důvodů hodnocení za srpen '68. Odešel z armády na vlastní žádost, poté působil jako odborný redaktor Armádního technického magazínu, vedoucí rubriky Moderní výuka a výcvik. 1. 9. 1990 odešel do důchodu. Nebyl v politické straně, ani v KSČ. Otec byl středoškolský profesor.