Prohlášení učitelů a studentů Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni

15. 3. 2012

Postoj vedení ZČU vyjádřený v oficiálním stanovisku vydaném dne 12. 3. 2012, ve kterém je prodloužení akreditace magisterského studijního programu FPR ZČU traktováno jako "lidsky vstřícný krok" ze strany MŠMT, resp. ministra Dobeše, považujeme za mimořádně ponižující pro naši odbornou i učitelskou práci, jakož i pro obraz ZČU jako celku. Zásadně přitom odmítáme argument o "záchraně" stovek studentů FPR ve chvíli, kdy její existence odborně i profesně poškozuje tisíce studentů, učitelů a absolventů ZČU, a to ze všech fakult.

Dlouhodobě jsme znepokojeni bezprecedentními pokusy o omezování akademických svobod, akademické samosprávy a opakovanými mocenskými zásahy do fungování veřejných vysokých škol ze strany MŠMT a podivujeme se dosavadním postojům nejvyššího vedení ZČU v Plzni, které tyto kroky buď ponechává bez jasných a nedvojznačných reakcí a nebo jim dokonce vyjadřuje podporu.

My níže podepsaní se vším důrazem proto prohlašujeme a žádáme:

1. V duchu předchozích rezolucí AS FF ZČU i všech mediálních a dalších prohlášení studentů a pedagogů fakulty během tzv. Týdne neklidu, považujeme za nepřijatelné další útoky na samosprávné fungování veřejných vysokých škol a stávající mechanismy jejich řízení.

2. Za nejhrubší možnou formu takového útoku považujeme rozhodnutí ministra školství Josefa Dobeše, kterým zvrátil rozhodnutí AK ve věci prodloužení akreditace FPR ZČU.

3. Jako pedagogové a studenti FF ZČU vnímáme jako zničující pro naši odbornou i učitelskou práci neustálé prodlužování agónie FPR, která svým fungováním trvale stigmatizuje ZČU jako celek.

4. Žádáme vedení ZČU, jmenovitě rektorku Doc. PaedDr. Ilonu Mauritzovou Ph.D., aby přehodnotila své stanovisko a veřejně nevyjadřovala podporu MŠMT a ministru Dobešovi ve věci prodloužení akreditace magisterského studijního programu FPR. Považujeme za nepřijatelné, aby kvůli FPR, která dlouhodobě poškozuje reputaci celé ZČU, docházelo k destabilizaci systému akreditací vysokých škol v ČR, jak to svým krokem učinil ministr školství. Proto vyzýváme rektorku, aby veřejně odmítla podporu přijímání nových studentů do prvního ročníku magisterského studijního programu.

5. Vyzýváme studenty a pedagogy všech ostatních fakult a součástí ZČU k soustavné podpoře všech snah o očištění ZČU a k aktivitám hájícím akademické svobody, což vše jsou cíle, kterých lze dosáhnout jen společným postupem proti nejrůznějším formám politické a mocenské zvůle.

Iniciátoři:

PhDr. Jiří Woitsch, Ph.D., vyučující FF ZČU

PhDr. Přemysl Rosůlek, Ph.D., vyučující FF ZČU

Mgr. Tomáš Hirt, Ph.D., vyučující FF ZČU

PhDr. Jan Váně, Ph.D., vyučující FF ZČU

PhDr. Petr Krištuf, Ph.D., vyučující FF ZČU

Mgr. Petra L. Burzová, Ph.D., vyučující FF ZČU

Mgr. Ľubomír Lupták, Ph.D., vyučující FF ZČU

Mgr. Ladislav Toušek, vyučující FF ZČU

Mgr. Ema Hrešanová, Ph.D., vyučující FF ZČU

Bc. Nikola Indrová, studentka FF ZČU

PhDr. Vladimír Naxera, student FF ZČU

Bc. Jan Paul, student FF ZČU

Bc. Petr Kalinič, student FF ZČU

Bc. Ondřej Hejnal, student FF ZČU

Původní stránka s prohlášením: ZDE

0
Vytisknout
7226

Diskuse

Obsah vydání | 19. 3. 2012