15205

Štěpán Kotrba sr.

ak soch. Štěpán Kotrba
1932 - 1999

absolvent atelieru monumentálního sochařství prof. J. Kavana na VŠUP v Praze, vysokoškolský pedagog ČVUT, fak. architektury, katedra kreslení a modelování