Eugen Gindl

Autor je spolupracovníkem politicko společenského týdeníku SLOVO