Miroslav Španiel

Ing. Miroslav Španiel, CSc.

Laboratoř pevnostních výpočtů Josefa Božka - Fakulta strojní Českého vysokého učení technického