Miroslav Demko

Miroslav Demko je laureát Zlatého biatca, spisovateľ a publicista, pedagóg a skladateľ.

Knihy M. Demka : Stratený syn Slovenska Franz Liszt, Bratislava 2003, Totenttanz Franza Liszta, Bratislasva 2010, Ukradený skladatel Franz Liszt, Bratislava 2010 (v češtine), Franz Liszt a Bratislava, Bratislava 2011, Problém rozdielneho významu a prekladu pojmov "UHORSKÝ" a "MAĎARSKÝ", Bratislava 2012